Kamu Yönetimi bölümünde verilen dersler

Kamu Yönetimi bölümünde verilen dersler

 • İktisada Giriş
  Hukukun Temel Kavramları
  Toplumbilim
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -I
  Türk Dili I
  İngilizce I
  Yönetim Bilimine Giriş
  Üniversite Seçmeli
 • Anayasa Hukuku
  Siyaset Bilimine Giriş
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.-II
  İngilizce II
  Türk Dili II
  Üniversite Seçmeli
  Davranış Bilimleri
 • Kamu Maliyesi
  Medeni Hukuk
  Siyasi Tarih
  Kamu Personel Yönetimi
  Üniversite Seçmeli
  İstatistik I
 • Borçlar Hukuku
  Sosyal Psikoloji
  Vergi Hukuku
  Üniversite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  İstatistik II
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
  Kamu Politikası
  Çevre Hukuku
  Temel Hak ve Hürriyetler
  Kentleşme ve Konut Politikası
 • Türk Siyasal Hayatı
  Yerel Yönetimler
  Ticaret Hukuku
  Türk Bürokrasisinin Temel Sorunları
  Kamu Yönetiminde Etik
  Bölüm Seçmeli
 • Para Teorisi ve Politikası
  Mentörlük
  Kültür ve Siyaset
  Kamusal İlişkiler
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
  İnsan Hakları Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Araştırma Yöntemleri
 • Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
  Yönetsel Davranış
  Ortadoğu Siyaseti
  Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü
  Türk Vergi Sistemi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Türkiye’de Modernleşme
  Yönetim Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
 • Türk Yönetim Tarihi
  Yurttaşlık Hukuku
  Türk İslam Düşünce Tarihi
  Kent Toplum Bilimi
  Çağdaş Siyasal Akımlar
  Küresel Güçler ve Dünya Politikası
 • AB Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Kamu Yönetiminin Denetimi
  Üniversite Seçmeli
  Bitirme Projesi
 • Yönetsel Yargı
  Türk Medeniyet Tarihi
  Demografi
  Siyaset Psikolojisi
  İmar Hukuku
  Çevre Yönetimi ve Politikası
  Halkla İlişkiler ve İletişim
  Küreselleşme ve Ulus Devlet
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  ödev ve tez danışmanlığı hizmeti verilir

Related Post

Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi Flah mob Gaziantep Kalesinde Atatürk Silüeti Gaziantep’li Zeki Gaziantep Kurtuluş Destanı Antep’li Azap OsmanKızını tüfeğe değişen adam İngiliz- Amerikan Edebiyatı Antep’li Cücüş Baba e-kayıt kayıtlar yardımm GAÜNgaziantep üniversitesi

WhatsApp'tan yazın