Ödev yaptırma sitesi Genel Kamu Yönetimi bölümünde verilen dersler

Kamu Yönetimi bölümünde verilen dersler

Kamu Yönetimi bölümünde verilen dersler

 • İktisada Giriş
  Hukukun Temel Kavramları
  Toplumbilim
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -I
  Türk Dili I
  İngilizce I
  Yönetim Bilimine Giriş
  Üniversite Seçmeli
 • Anayasa Hukuku
  Siyaset Bilimine Giriş
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.-II
  İngilizce II
  Türk Dili II
  Üniversite Seçmeli
  Davranış Bilimleri
 • Kamu Maliyesi
  Medeni Hukuk
  Siyasi Tarih
  Kamu Personel Yönetimi
  Üniversite Seçmeli
  İstatistik I
 • Borçlar Hukuku
  Sosyal Psikoloji
  Vergi Hukuku
  Üniversite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  İstatistik II
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
  Kamu Politikası
  Çevre Hukuku
  Temel Hak ve Hürriyetler
  Kentleşme ve Konut Politikası
 • Türk Siyasal Hayatı
  Yerel Yönetimler
  Ticaret Hukuku
  Türk Bürokrasisinin Temel Sorunları
  Kamu Yönetiminde Etik
  Bölüm Seçmeli
 • Para Teorisi ve Politikası
  Mentörlük
  Kültür ve Siyaset
  Kamusal İlişkiler
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
  İnsan Hakları Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Araştırma Yöntemleri
 • Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
  Yönetsel Davranış
  Ortadoğu Siyaseti
  Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü
  Türk Vergi Sistemi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Türkiye’de Modernleşme
  Yönetim Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
 • Türk Yönetim Tarihi
  Yurttaşlık Hukuku
  Türk İslam Düşünce Tarihi
  Kent Toplum Bilimi
  Çağdaş Siyasal Akımlar
  Küresel Güçler ve Dünya Politikası
 • AB Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Kamu Yönetiminin Denetimi
  Üniversite Seçmeli
  Bitirme Projesi
 • Yönetsel Yargı
  Türk Medeniyet Tarihi
  Demografi
  Siyaset Psikolojisi
  İmar Hukuku
  Çevre Yönetimi ve Politikası
  Halkla İlişkiler ve İletişim
  Küreselleşme ve Ulus Devlet

Related Post