Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümde verilen dersler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümde verilen dersler

 • İktisada Giriş
  Hukukun Temel Kavramları
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -I
  Türk Dili I
  İngilizce I
  İşletme Bilimine Giriş
  Universite Secmeli
 • Davranış Bilimleri
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-II
  Türk Dili II
  İngilizce II
  Uluslararası İşletmecilik
  Dış Ticaret İşlemleri
  Üniversite Seçmeli
 • Mikro İktisat
  Muhasebe I
  İstatistik
  Uluslararası Hukuk
  Kamu Maliyesi
  Universite Secmeli
 • Makro İktisat
  Muhasebe II
  Borçlar Hukuku
  Vergi Hukuku
  Üniversite Seçmeli
  Bolum Secmeli
 • Bölgesel İktisat
  Tarım Ekonomisi
  Gelir Yönetimi
  Lojistik İşletmeciliği
 • Uluslararası İktisat
  Ticaret Hukuku
  Para Teorisi ve Politikası
  Bolum Seçmeli
  Universite Seçmeli
  Bolum Secmeli
 • Rekabet Hukuku
  Denizyolu Taşımacılığı
  Güvenlik ve Risk Yönetimi
  Ekonomik Büyüme ve Gelişme
  Ekonomik Entegrasyon ve AB
  Mentörlük
  Bilgisayarlı Muhasebe
 • Pazarlama İlkeleri
  Araştırma Yöntemleri
  İktisadi Düşünceler Tarihi
  Bolum Seçmeli
  Bolum Seçmeli
  Üniversite Secmeli
 • Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler
  Türk Vergi Sistemleri
  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Muhasebe Standartları
  Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları
 • Ekonometri
  Türkiye Ekonomisi
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Bolum Seçmeli
  Bolum Seçmeli
  E-Ticaret
 • Otel İşletmeciliği
  Müzakere Teknikleri
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Maliyet Muhasebesi
  Tüketici Davranışları
  Sürdürülebilir Kalkınma
  Uluslararası Finans
 • Uluslararası Pazarlama
  İthalat ve İhracat Yönetimi
  Bolum Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
  Ticaret ve Gümrük Düzenlemeleri
  Bitirme Projesi
 • Tahvil ve Bono Piyasaları
  Şirketler Muhasebesi
  Sermaye Piyasası Analizi
  Operasyonlar Stratejisi
  Finansal Varlıkları Değerlenme
  Finansal Denetim
  Risk Yönetimi
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Related Post

Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi öğrencilerine akademik destek verilir. Ödev, proje, tez, tez konusu, tez düzenlemesi yaptırmak istiyorum diyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Akademik destek almak isteyen öğrencilerin iletişim kısmından

Tez hazırlamaTez hazırlama

Tez hazırlama, üniversiteden mezun olmak için hem lisans, yüksek lisans, MBA hem de doktora için zorunludur. Mecbur olduğu için öğrenciler tez yazım dönemine geldiklerinde tatlı bir telaşa kapılır. Öğrencilerin birçoğu

WhatsApp chat