Ödev yaptırma sitesi Genel Maliye bölümünde verilen dersler

Maliye bölümünde verilen dersler

Maliye bölümünde verilen dersler

 

 • İktisada Giriş
  Hukukun Temel Kavramları
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -I
  Türk Dili I
  İngilizce I
  Maliye Bilimine Giriş
  Üniversite Seçmeli
 • Anayasa Hukuku
  Davranış Bilimleri
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi- II
  Türk Dili II
  İngilizce II
  Maliye Tarihi
  Üniversite Seçmeli
 • Mikro İktisat
  Muhasebe I
  İstatistik I
  Yönetim ve Organizasyon
  Kamu Maliyesi
  Üniversite Seçmeli
 • Makro İktisat
  Muhasebe II
  Borçlar Hukuku
  Vergi Hukuku
  İstatistik II
 • Uluslararası İktisat
  Para Teorisi ve Politikası
  Ticaret Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Universite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
 • Bilgisayarlı Muhasebe
  Yerel Yönetimler Maliyesi
  İktisat Politikası
  Mali Denetim
  Mentörlük
  Kamu Ekonomisi
  İktisadi Planlama
  Kamu Malları
 • Türk Vergi Sistemi
  Araştırma Yöntemleri
  Bölüm Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
  Vergi Denetimi
  Bölüm Seçmeli
 • Uluslararası Maliye
  Vergi İcra Hukuku
  Avrupa Birliği Vergi Hukuku
  Mali Takip Hukuku
  Kriz Yönetimi
  Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları
  Maliye Poitikası
  İktisadi Sistemler
  Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları
 • Yönetim Hukuku
  Türkiye Ekonomisi
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Uluslararası İktisadi Birleşmeler
 • Uluslararası Denetim
  Bütçe Politikası
  Muhasebe Organizasyonu
  İktisadi Büyüme ve Kalkınma
  Maliyet Muhasebesi
 • Mali Yargılama ve Vergi Uygulamaları
  Maliye Teorisi ve Politikası
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Vergi Ceza Hukuku
  Bitirme Projesi
 • Uluslararası Vergi Hukuku
  Parafiskal Yükümlülük
  Pazarlama
  Sermaye Piyasası Analizi
  Verimlilik Analizi
  Temel Finans Matematiği

Related Post

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?