Gün: 11 Temmuz 2015

İstatistiksel analizlerinizde yardımcı oluyoruzİstatistiksel analizlerinizde yardımcı oluyoruz

  Lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık öğrencilerinin tez ve projelerinde,makale çalışmalarında, istatistik alanından yararlanmak durumunda olan kişilerin çalışmalarında çeşitli konularda  verilerin kodlanması,Anketlerin istatistiksel ve biyoistatistiksel analizleri ,verilerin analizi, raporlama ve