Ödev yaptırma sitesi Genel Aşağıdaki derslerle ilgili ödevler yapıyoruz

Aşağıdaki derslerle ilgili ödevler yapıyoruz

Bu derslerle ilgili ödevleriniz varsa iletişime geçiniz

 

odevmerkezi2000@gmail.com

whatsapp: 05358748872

 

MATH 151 Analiz
MATH 131 Matematiğin Temelleri
MATH 152 Analiz II
MATH 172 Geometriye Giriş
MATH 253 Analiz III
MATH 255 Adi Diferansiyel Denklemler
MATH 261 Doğrusal Cebir
MATH 256 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
MATH 262 Doğrusal Cebir II
ECON 103 Ekonomi I 3 0 0 3
MATH 121 İşletme Matematiği
ECON 104 Ekonomi II
MATH 122 İşletme Matematiği II
BA 211 Finansal Muhasebe I
ECON 211 Mikroekonomi
STAT 201 İşletme İstatistiği I
BA 212 Finansal Muhasebe II
ECON 212 Makroekonomi
STAT 202 İşletme İstatistiği II
ECON 321 Uluslararası Ekonomi
ECON 323 Para Ekonomisi
FIN 331 Finansal Yönetim I
ECON 322 Ekonometri
FIN 332 Finansal Yönetim II
FIN 421 Uluslararası Finans
EKON 103 Ekonomi I
MATE 121 İşletme Matematiği I
EKON 104 Ekonomi II
MATE 122 İşletme Matematiği II
EKON 211 Mikroekonomi
İSTA 201 İşletme İstatistiği I
İŞ 211 Finansal Muhasebe I
EKON 212 Makroekonomi
İSTA 202 İşletme İstatistiği II
İŞ 212 Finansal Muhasebe II
EKON 321 Uluslararası Ekonomi
EKON 323 Para Ekonomisi
FİNS 331 Finansal Yönetim I
EKON 322 Ekonometri
FİNS 332 Finansal Yönetim II
ECON 101 Ekonomiye Giriş
FIN 331 Finansal Yönetim I
BA 312 Yönetim Muhasebesi
FIN 332 Finansal Yönetim II
EKON 101 Ekonomiye Giriş

MATH 111 Matematik I
PHYS 101 Fizik I 3 0 2 4
MATH 112 Matematik II
ECON 101 Ekonomiye Giriş
MATH 213 Lineer Cebir
STAT 203 Mühendislik İstatistiği I
MATH 214 Diferansiyel Denklemler
STAT 204 Mühendislik İstatistiği II
FİZ 101 Fizik I
MATE 111 Matematik I
KİM 101 Kimya
MATE 112 Matematik II
İSTA 203 Mühendislik İstatistiği I
MATE 213 Lineer Cebir
İK 101 Davranış Bilimleri
İKTİ 141 İktisada Giriş
MAT 103 Matematik
İŞ 144 Muhasebeye Giriş
İKTİ 142 Makro İktisat
MAT 104 Ticari Matematik
İST 102 İstatistik 1 1 0 2
MU 241 Finansal Yönetim

 

 

IS 101 Matematik I .
IK 101 İktisada Giriş
IS 102 İşletmeye
IS 103 Hukuka Giriş
IS 104 Bilgisayar Bilimlerine Giriş
IK 201 Mikro İktisat
IK 202 İktisatçılar İçin Matematik
IS 202 Muhasebe İlkeleri
IK 301 Makro İktisat
IS 301 Olasılık ve İstatistik.
IS 302 Finansal Muhasebe
IK 401 Para Teorisi ve Politikası
IS 402 Olasılık ve İstatistik
IS 401 Yöneylem Araştırması I
IK 501 Bankacılık ve Finansal Kurumlar
IK 504 Uluslararası İktisat
IK 506 Ekonometri I .
IS 501 İşletme
IS 601 Yönetim Muhasebesi
IK 604 Uluslararası İktisat II
IK 606 Ekonometri II
IS 015 Finansal Tablolar Analizi
IK 081 Diferansiyel
IK 041 Matematiksel İktisat
IS 101 – Matematik I
IS 102 – İşletmeye Giriş
IK 101 – İktisata Giriş
IS 201 – Matematik II
IS 202 – Muhasebe İlkeleri
IK 201 – Mikro İktisat
IS 301 – Olasılık ve İstatistik I –
IS 302 – Finansal Muhasebe
IK 301 – Makro İktisat
IS 401 – Yöneylem Araştırması I
IS 402 – Olasılık ve İstatistik II
IS 501 – İşletme Finansı Planlaması
IS 504 – Yöneylem Araştırması II
IS 601 – Yönetim Muhasebesi
IS 603 – Yatırım Projelerinin Değerlemesi
IS 010 Uluslararası Finans
IS 016 – Maliyet Muhasebesi
IS 025 – Risk Yönetimi
IS 026 – Portföy Yönetimi
IS 027 – Banka Yönetimi
IS 035 – Proje Yönetimi

 

BUS 1011 Introduction to Business
BUS 1012 Business Communications
BUS 3713 Managerial Accounting
BUS 2224 Principles of Accounting II
BUS 2223 Principles of Accounting I
ECON 1221 Economics
ECON 1161 Mathematics I
ECON 1162 Mathematics II
ECON 1211 Introduction to Economics I
ECON 1212 Introduction to Economics II
ECON 2061 Statistics I
ECON 2062 Statistics II
ECON 2211 Microeconomics
ECON 2212 Macroeconomics
INF 3222 Financial Management II
INF 3221 Financial Management I
ECON 3061 Econometrics
ECON 3062 Applied Econometrics
ECON 3512 Financial Economics
ECON 4191 Economic Analysis I
ECON 4192 Economic Analysis II
ECON 4211 Game Theory
ECON 2061 Statistics I
ECON 2062 Statistics I I
MATH 1051 Calculus I
MATH 2033 Discrete Mathematics
MATH 1052 Calculus II
MATH 2062 Differential Equations
MAT 1002 Mathematics II
MAT 1001 Mathematics I
MAT 1004 Statistics
MAT 1001 Mathematics I
MAT 1004 Statistics
MAT 1001 Mathematics I
IKT 1002 Macroeconomics (2-0)2
IKT 1000 Introduction to Economics
IKT 1002 Macroeconomics
IKT 1000 Introduction to Economics
MUH 1000 Financial Accounting I
MUH 1001 Financial Accounting II (3-0)3
MUH 1000 Financial Accounting I
MUH 1001 Financial Accounting II
MUH 2002 Management Accounting
MUH 2001 Cost Accounting
YON 2001 Financial Management
BAS 2001 Financial Statements Analysis

 

MATH 103 Mathematics I

101 Introduction to Economics I

102 Introduction to Economics II

MATH 104 Mathematics II

ECO 201 Microeconomics

MATH 231 Statistics I

MAN 211 Financial Accounting

ECO 202 Macroeconomics

MATH 232 Statistics II

ECO 301 Econometrics

ECO 311 International Economics

ECO 331 Intermediate Econometrics,

MATH 103 Mathematics I

MATH 104 Mathematics II

ECO 201 Microeconomics

MAN 211 Financial Accounting

MATH 231 Statistics I

ECO 202 Macroeconomics

MAN 212 Managerial Accounting

MAN 321 Business Finance

MAN 322 Corporate Finance

 

İKT 101 İktisada Giriş I (Tr/İng)

MAT 151 Genel Matematik I

İKT 102 İktisada Giriş II (Tr/İng)

MAT 152 Genel Matematik II

İKT 201 Mikro İktisat

İKT 203 İstatistik

İŞL 201 Genel Muhasebe I

İKT 202 Makro İktisat

İŞL 212 Genel Muhasebe II

İKT 204 İstatistik Uygulamaları

İKT 212 Matematiksel İktisat

İKT 214 Ekonomik Göstergeler

İKT 321 Uluslararası İktisat I

İKT 319 Para Teorisi Z 3+0 3 5

İKT 317 İktisadi Analiz I

İKT 313 Ekonometri

İKT 322 Uluslararası İktisat II

İKT 320 Para Politikası

İKT 318 İktisadi Analiz II

İŞL 403 Finansal Tablolar ve Analizi

İKT 101 İktisada Giriş I

MAT 151 Genel Matematik I

İKT 204 İstatistik Uygulamaları

İŞL 341 Maliyet Muhasebesi

İŞL 342 Yönetim Muhasebesi

İŞL 445 Finansal Tablolar ve Analizi

İŞL 443 Türev Araçlar ve Risk Yönetimi

İŞL 258 Data Gathering and Analysis

 

Related Post