Ödev tez hazırlama

Bir tez ve bir dergi makalesi arasındaki farkı anlamak önemlidir. Tezler genellikle öğrenciler tarafından derslerinin bir parçası olarak yazılmış uzun söylemlerdir. Bu nedenle, ödev tez hazırlama bir eğitim amacı güder ve adayın bir diplomaya layık olup olmadığını değerlendiren bir komitenin önünde sunulması gerekir.

Bu nedenle, bir tezin amacı, ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu göstermektir. Bu, bir tezde konuyla ilgili bildiğiniz her şeyi sunmaya yönelik genel bir eğilime yol açar. Tipik olarak, uzun bir giriş, kapsamlı bir literatür taraması, araştırma yaklaşımının ve metodolojisinin ayrıntılı bir tarifi, ayrıntılı raporlaması ve sonuçların aşırı yorumlanması bir tezin bazı ortak özellikleridir.

Ödev tez hazırlama konusunda üzerinde çalışmanız gereken bazı öğeler vardır. Bunlardan birisi uzunluktur. Bir tez birkaç yüz sayfaya kadar çıkabilir ve yaklaşık 20,000 kelimeden oluşabilir. Tekrar yapmaktan kaçınılmalı, kopyalayıp yapıştırarak değil, içeriğe uygun olacak bilgiler barındırmaya dikkat edilmelidir. Çünkü uzun olması her zaman tezinizin daha geçerli olacağı anlamına gelmez. Ne kadar özgün ve bilgilendirici olursa, sizin açınızdan daima daha iyi olacaktır.

Bir tez, öğrencilerin kapsamlı bir literatür taraması ile mevcut literatüre aşina olduklarını gösterdikleri için genellikle daha detaylı bir girişe sahiptir. Teziniz birden fazla araştırma sorusu içeriyorsa, makalenizin odağı için tek bir araştırma sorusuna daralttığınızdan emin olunuz.

Bir tezin materyal ve yöntemler bölümü genellikle araştırma yaklaşımının ve metodolojisinin kapsamlı bir tartışmasını içerir. Kendinizi, özellikle kullanılan metodolojinin ayrıntılarını, özellikle de yapılan deneyleri açıklamakla sınırlandırmalısınız; Burada, araştırma yaklaşımının kapsamlı bir tartışması gerekli değildir.

Tez, genellikle her bir sonuca önemli bir şekilde detaylandırır. Aslında, deneyimsizliğin veya aşırı yorumlamanın bir sonucu olarak, öğrenciler genellikle, tezlerinde yeterince güçlü olmayan sonuçlara ulaşırlar. Ödev tez hazırlama konusunda, eğer isterseniz ikincil bulguları ek bilgi olarak ekleyebilirsiniz.

Bir tezin tartışma bölümü, öğrencinin kendi verilerini tam olarak anlamasını göstermek amacıyla tüm sonuçların eksiksiz bir şekilde yorumlanmasını sağlayarak, daha ayrıntılı olarak tekrarlanır. Ek olarak, öğrencilerin kapsamlı spekülasyonlar yaparak gelecekteki araştırma yönlerine ilgilerini göstermeleri gerekmektedir.

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?

Related Post

Spss analizi yapılırSpss analizi yapılır

Spss analizi yaptırmak istiyorum, Spss ödev yaptırma isteyen öğrenciler parayla ödev yapan spss yardım siteleri araştırma yoluna koyulur. Genelde istatistik bölümü öğrencileri başta olmak üzere, psikoloji, TIP, işletme, ekonometri ve

İstatistik ödev yaptırmaİstatistik ödev yaptırma

İstatistik ödev yaptırma talebinde bulunan üniversite öğrencilerine ücretli ödev desteği vermekteyiz. Lisans, yüksek lisans düzeyinde sosyal bilimler, mühendislik bilimleri, işletme, ekonomi, ekonometri, endüstri mühendisliği bölümlerinde verilen temel derslerden biridir. İçindekiler

WhatsApp'tan yazın