Ödev yaptırma sitesi Genel Ödev proje siteleri

Ödev proje siteleri

Ödev proje siteleri hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz yazıyı okumaktasınız. Son yıllarda makul ücretler ya da yüksek ücretler karşılığı ödev, tez yazmaya yardımcı ya da proje hazırlamaya yardımcı olan web siteleri popülerleşmeye başlamıştır. Bu siteler, kişilerden görev ve sorumlulukları alıp, onların kimliklerine bürünerek yerine getirerek, kimi zaman öğrencilerin, kimi zaman da öğretim üyesi adaylarının bazı anlarda günü kurtarmalarını sağlamıştır. Bu ödev proje siteleri sayesinde mezun olup, iş yaşamlarına daha önde bir başlangıç yapan öğrenciler de mevcuttur.

Günümüz eğitim kurumları genel olarak dönem ödevleri ve yıl sonu projeleri ile öğrencileri mezun olmaya zorlamaktadır. Bilgi çağında olduğumuz için hızla gelişen teknoloji sayesinde ödev proje siteleri bu durumu fark ederek gereken hizmeti ve bilgiyi, ihtiyaç duyan kişilere büyük bir rahatlıkla ulaştırabilmektedir.

Bizim burada yapmak istediğimiz, kişilerin ne kadar ücret verdiği ya da verdikleri ücretin karşılığını alıp alamadıklarını sorgulamak değil, sitelerin ne kadar güvenilir olup olmadıklarını tartışmak da değil. Biz burada bu sitelerin ne kadar gerekli olduklarını ve bu siteleri kullanmanın etik olup olmadığını düşünmeye çalışıyoruz.

Kişilere verilen ödevler genellikle çok kısıtlı bir zamana dayanmaktadır. Bu kısıtlı zamanda yüksek bir performans göstermeleri beklenir ve eğer bunu başarırlarsa bir ödül vaat edilir, başaramazlarsa da cezalandırılırlar bir şekilde. Üzerlerinde oluşan bu baskı ile, özellikle öğrenciler başta olmak üzere, kişiler araştırmaya fazla vakit harcamamak isterler. Onlar için önemli olan verilen ödevi, projeyi zamanında teslim edebilmektir.

Çoğu zaman bulunan kaynaklar kopyala yapıştır şeklinde hazırlanarak proje olarak teslim edilmektedir. Bu yanlış hareketi sergileyenler işin en kolayına kaçma çabasında olmaktadırlar. Kendilerinin hazırlamadığı projeleri kendilerininmiş gibi sunmaları hiç etik bir davranış olmadığı gibi, aslında kanunen suç da teşkil etmektedir.

Aslında buna mecbur olmamalarına rağmen kendilerini bunu yapmaya mecburmuş gibi hissetmeleri, onlara projeyi çok kısıtlı bir zamanda bitirmelerini şart koşan eğitimcilerin olabilir mi? Yoksa suç tamamen zorluğun altından kalkmaya çalışmayıp, kolay yoldan zorluktan kaçmaya çalışanların mı?

Ödev proje siteleri aslında bu suça düşmemeleri için kişilere gerekli yardımları sunmaktadır. Ödev ve proje konularında gerekli yardımı sunup, kısıtlı zaman içerisinde bitirmelerinde de yardımcı olmaktalar.

 

Related Post