Ödev yaptırma sitesi Dersler,Fakülteler Mimarlık ders içerikleri

Mimarlık ders içerikleri

Mimarlık ders içerikleri, mimarlıkta verilen dersler ve kısa açıklamalı bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

BİRİNCİ YIL

TEMEL TASARIM I

Tasarımın temel kavram ve prensipleri tanıtılır. Tasarım problemlerini çözebilecek veri elde etme, değerlendirme, problem tarifi, karar verme ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve iki ve üç boyutlu mekân kompozisyonlarının farklı ortamlarda yapılandırılıp ifade edilebilmesi için görsel, algısal ve zihinsel değerlerin geliştirilmesi temel amaçlardır.

ARC TEMELTASARIMII

Karmaşık, farklı ölçek ile içerikteki tasarım problemlerini çözebilmek için kuramsal ve kılgısal karar sürecinin soyut-somut algılama, düşünme, yaratma becerilerini geliştirecek çalışmaların yapılması; iki ve üç boyutlu mekân kompozisyonlarının farklı ortamlarda ifade edilebilmesi için gereken değer ve bilincin geliştirilmesi bu stüdyonun temel hedefleridir.
MİMARİYE GİRİŞ I

Mimarlık ve İç mimarlık tarihine giriş ve genel bakış yapılmaktadır. Öğrencilere tasarım prensiplerinin ve elemanlarının tanıştırılması ve mesleki kavramların aktarılması ile açıklanması ana temalardır.

MİMARİYE GİRİŞ II

Mimari tasarım süreci, karar verme, analiz ve sentez aşamaları, mimarlığın kavramsal yaklaşımları tanınmış örnekler üzerinde çalışılarak öğrencinin tasarım çalışmalarına hazırlık aşamaları üzerine bilgilendirilmesi ve yapılmış örnekler üzerinde fikir sahibi olabilmesi konuları üzerine odaklanmıştır.

ARCGRAFİK İLETİŞİM I

Çizim araçlarını kullanarak mimarlıktaki algılama, iletişim ve görsel kavramların geliştirilmesi; soyutlamanın kurallarının irdelenmesi, üç boyutlu algılama, ölçekli çizim dersi kapsamındadır. Çizim tekniklerinin geliştirilmesi ve grafik öğelerini kullanarak düşüncelerini ifade etme ve temel çizim malzemeleri ile tekniklerinin tanıtılmaktadır.

GRAFİK İLETİŞİM II

Üç boyutlu çizim teknikleri, perspektif çizimi (tek ve iki noktalı perspektif). Perspektifte ışık ve gölge teknikleri bu dersin kapsamında yer almaktadır.

SERBEST EL ÇİZİM I

Görsel iletişimi sağlayacak, form ile dokuyu görebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacak serbest el çizim yöntemlerinin öğretilmesi esastır.

SERBEST EL ÇİZİM II

Temel serbest el çizim teknikleri ve malzemeleri, tarama teknikleri, perspektif çizimleri, iç ve dış mekânlarda karakalem kompozisyon çalışmaları bu dersin kapsamında tasarım stüdyolarına hazırlık amaçlı yer almaktadır.

İNGİLİZCE I

İNGİLİZCE II

Bir akademik yıl süresinde, İngilizce dersi, güz döneminde İngilizce I ve bahar döneminde İngilizce II olarak verilen saatlik bir derstir. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu derste uygulamalı iletişimsel öğretim metodu kullanılmaktadır. Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin İngilizce gramer yapılarını, temel kelime bilgisini, cümle yapısını, görsel ve işitsel dil örneklerini genişletmeyi amaçlar. Bu ders öğrencilerin İngilizce mimari terminolojilerini geliştirir. Öğrenciler mimari dönemleri, dönemlerin tekniklerini, yapı malzemelerini ve onların özelliklerini; bina çeşitlerini- tarımsal, ticari, devlet, endüstriyel, askeri, dini, toplu konutlar, ulaşım, vb. konuları tartışabilir. Ayrıca ders akademik yazma teknikleri ile temel akademik İngilizce becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesini, akademik araştırmaya giriş, sözlü sunum ve dinleme teknikleri, akademik okuma becerilerini kapsar. Dersi tamamladıktan sonra, öğrenciler mimari terminolojiyi kullanabilirler, rapor yazabilirler ve sunum yapabilirler.

İKİNCİ YIL

TASARIM STÜDYOSU I

İlk yıl öğrenilen temel tasar bilgilerine dayanarak küçük ve orta ölçekli bina ve mekân tasarımı çalışmalarına başlanmaktadır. Mimari analiz, kullanıcı ihtiyaçları, işlevsel analiz konularında temel bilgiler ve seçilen konu alanında tasarlanan projelerin, soyutlama ve kavramlarla yorumlama, tasarım problem çözme yöntemlerini kavrama ve uygulama ve çizim ve maketlerle desteklenen görsel ve sözel sunumlarının yapılması bu stüdyonun kapsamındadır.

TASARIM STÜDYOSU II

Öğrencilerin bina ve mekân tasarım prensipleri hakkındaki bilgilerini geliştirmek üzere, karmaşık olmayan işlevli yapıların iç ve dış mekânlarının kullanımına ait tasarım problemlerinin çözümlenmesi yapılır. Kentsel çevrede halihazırda bulunan yapıların arasında konumlanan yeni tasarlanan projenin işlevsel, çevresel ve insan ihtiyaçlarına ile birlikte düşünülerek irdelenmesi yapılar ve modern teknoloji, çağdaş mekân kullanımlarına uygun olarak çözümlenmesi yapılır.

YAPI MALZEMELERİ I

Bu dersin içeriğinde mimari ve iç mimaride kullanılan malzemelerin uygulama ve performansları değerlendirilmektedir. Öğrenciler verilen konularda araştırma ve sunumlar yaparak malzeme bilgilerini geliştirecek ve güncel uygulama örneklerini araştırmayı öğreneceklerdir.

YAPI MALZEMELERİ II

Bu dersin içeriğinde iç mimaride kullanılan malzemelerin uygulama ve performansları değerlendirilmektedir. Öğrenciler verilen konularda araştırma ve tasarımlar yaparak malzeme bilgilerini geliştirecek ve güncel uygulama örneklerini araştırmayı öğreneceklerdir.

SANAT TARİHİ VE MİMARLIK I

Tarih öncesi çağlardan başlayarak Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Yunan, İtalyan, Erken İslamiyet, Erken Hıristiyanlık, Romanesk, Gotik, Selçuklu ve Hint kültürlerindeki çevre, iç mekânlar, bitirmeler, mobilyalar, tekstil, el işleri, resimler, heykeller ve süslemeler ele alınarak işlenecektir.

SANAT TARİHİ VE MİMARLIK II

Birinci dönemin devamı olarak, Rönesans dan başlayıp Neoklasik ve koloni dönemi, İslam, Osmanlı, Çin, Japon ve Bölgesel dünya mimarisini de içine alarak . yüzyıla kadarki çevre, yapı, iç mekanlar, mobilyalar, tekstil, el işleri, resimler, heykeller ve süslemeler ele alınarak işlenecektir.

YAPI I

Ana strüktür sistemlerini temel alarak, bütün yönleriyle bina yapılış yöntemlerini içeren ders kapsamında, duvar, çatı, merdiven ile yer sistemleri gibi iç mekânı oluşturan mimari unsurlar analiz edilir ve yorumlanır.

YAPI II

İç ve dış mekân malzemeleri, şantiye alanı, temel, çerçeve, elektrik ve su tesisatı iç mekân bitirme malzemelerinin olduğu konut inşaatı prensiplerini irdeler. Öğrenciler, bölücüler, duvarlar, kapılar, donanım, sırlama, doğrama, yer kaplaması ve duvar bitirme işlerini yapı yönetmeliklerine göre öğrenirler. Yapı bilgilerini kullanarak bir konutun nasıl detaylanarak yapılacağını öğrenirler.

STRÜKTÜR I

Binalardaki değişim prensiplerini temel kavram ve strüktür prensipleri içinde algılanması ve tasarlanmasını irdeleyen bu derste, strüktür kavramları ile davranış esasları ve ilgili teknik terimlerini öğretilmesini kapsamaktadır.

STRÜKTÜR II

Farklı strüktür tipolojilerinin başarılı yapı sistemlerinin incelenmesi ile analiz sentez olanaklarının sağlanması hedeflenir.

FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ I

Fiziksel çevre denetimi ile ilgili temel ilkelerin aktarılmasıyla insan sağlığına uygun sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasının sağlanması.

FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II

Doğal ve yapay çevrelerdeki insan gereksinimlerinin ve konforunun incelenmesine yönelik konuları kapsar. Öğrenciye çevre koşullarının mimari tasarımın temel bir parçası olarak kullanımı, kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesine ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanır. Başlıca konular iklim kuşaklarına bağlı ısıl konforu, çevre kontrolü, pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ile nemlendirme) ve iç mekân hava kalitesidir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I

Bilgisayara giriş, öğrencinin bilgisayarların tasarımda kendilerine sunduğu avantajları ve fırsatları anlamalarını amaçlar. Bunun yanı sıra öğrenciler gerekli bilgi ve teknik destekle kendi tasarım önerilerini bilgisayar ortamında hazırlamayı öğretir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

Bilgisayar Destekli Tasarımda öğrencilere boyutlu çizimleri yapabilmeleri için gerekli bilgilerin aktarılması ve çizim bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Katı modelleme ve yüzey modelleme teknikleri bu ders içerisinde öğrencilere verilmektedir.

ÜÇÜNCÜ YIL

TASARIM STÜDYOSU III

Öğrencilerin tasarım ve teknik uyumundan kaynaklanan problemleri çözme yetisini geliştirmek amaçlanır. Otel, yurt, okul veya ofis blokları gibi çeşitli işlevleri içerisinde barındıran ve çok işlevli mekân organizasyonlarını içeren kapsamlı projeler ele alınır. Strüktür, mekanik donatım, ısıl konfor ile yangın ve diğer yaşam güvenlikleri gibi tasarımın görünen ve görünmeyen parçaları arasındaki ilişkinin öneminin vurgulanması yapılır.

TASARIM STÜDYOSU IV

Alışveriş merkezleri, hükümet binaları, spor yapıları ve toplantı salonları gibi işlev ve detayların incelendiği daha kapsamlı projeler söz konusudur. Akustik, aydınlatma, havalandırma gibi mekân bileşenleri ile mekân arasındaki ilişkiler çalışılır. Yeni teknolojilerin takip edilmesi şarttır. Malzeme, işlev ve estetiğin yer aldığı tasarım ölçütleri yanında strüktürel ve teknik konuların çalışılması istenir.

TESİSAT I

Mekanik, elektrik sistem mühendisliği prensipleri ile teknik terminoloji gibi profesyonel iletişim araçlarının öğretilmesi söz konusudur. Otomatik kontrol sistemleri, dikey ulaşım sistemleri, asansör ile yürüyen merdivenler, özel kabin ve sistem tasarımları, özel hareketli mekân organizasyonları (wc, banyo, mutfak vb.) ile prensiplerini kapsar. Mekanizasyona ilişkin ölçütlerin önceden planlanması anlatılır. İç mimari kararlar üzerindeki etkileri araştırılır.

TESİSAT II

Isıtma yükü hesapları; sıcak su ve yüksek basınç ısıtma sistemleri; havalandırma, doğal yöntemler; havalandırma kanallarının tasarımları; otomatik kontrol sistemleri, dikey ulaşım sistemleri, asansör ile yürüyen merdivenler, özel kabin ve sistem tasarımları, özel hareketli mekân organizasyonları (WC, banyo, mutfak vb.) ve prensipleri kapsanır. Yüzme havuzlarının tasarım ve detayları, güvenlik faktörleri, elektronik alarm sistemleri çalışılır.

ÇEVRESEL PSİKOLOJİ

Çevre ile insan davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi yer alır. Çevre, doğal, yapay çevre, sosyal ortam gibi kavramların tanımlanması ve bunların insan psikolojisi üzerindeki etkileri ve bu sosyal nosyonların mimari tasarıma olan etkileri ve yansımaları, başarılı örnekler üzerinden incelenir.

SANAT TARİHİ VE MİMARLIK III

Geç dönem Osmanlı ve Türk mimarlık eserleri, sanatı, ideoloji ve kavramsal altyapısı ile birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca, çağdaş mimarlık, sanat ve tasarım akımları kavramsal ve uygulanmış örnekler üzerinden çalışılarak öğrencinin çağdaş mimarlık kuram ve yaklaşımları konusunda fikir sahibi olabilmesi üzerine eleştirel bakış geliştirmesine odaklanmıştır.

PEYZAJ TASARIMI

Peyzaj tasarımı kavramlarının öğretilmesi ve seçilen bir projede öğrenilen tekniklerin ve bilgilerin kullanıldığı bir peyzaj tasarımını kapsar. Günümüz peyzaj tasarımında önem verilen mimari bağlamda peyzaj kavramı, endojen bitkiler, ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramları, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde peyzajın önemi, peyzaj tasarımının psikolojik etkileri, Anadolu Peyzajının tarihsel gelişimi ve özellikleri gibi konular tartışılacaktır.

KENTSEL TASARIM

Kentsel tasarım kuramları, kentsel doku ve tarihi, kent form ve estetiği çalışma konuları ve ekoloji, teknik altyapı, ulaşım, kent peyzajı, ve toplum sosyolojisi konuları çalışma kapsamındadır. Kentsel tasarım yöntem ve tekniklerinin bir kent parçasında uygulamalı olarak çalışılması yapılmaktadır.

MİMARLIKTA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Bu derste öğrenciler konuk tasarımcılarla çalışarak, tasarım ideolojilerini ve kimliklerini tanımlayacaktır. Sonrasında, bu bulguları kendi seçecekleri bir iç mimari veya çevresel tasarım projesindetemsil edeceklerdir.

EKOLOJİK TASARIM

Ekolojinin tanimi, gelişimi ve kapsami, ekosistem ve unsurlari, çevre ile olan ilişkileri, genelinde tartışılarak, mimarlık ve kent ölçeğinde ekolojik tasarım çerçevesine odaklanarak, yeniden kullanma ve geri kazanım teknikleri ve enerji etkin tasarım örnekleri üzerine çalışıacaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL

TASARIM STÜDYASU V

Yoğun ticari ve sosyal aktivitelerin yer aldığı şehir meydanlarını oluşturan karmaşık bina ve bina gruplarının tasarlanması söz konusudur. Binalar arasındaki sosyal mekânların ve bu mekânları oluşturan elemanların, çok yönlü iç ve dış mekân ilişkilerinin incelenmesi ve tasarımı öne çıkar.

DİPLOMA PROJESİ

Öğrenciler, kendi hazırladıkları bir mimari gereksinim programına göre, var olan bir binanın yeniden işlevlendirilmesi konusunda proje hazırlarlar. Projenin kapsamı, araştırmanın kullanılma düzeyi ve gelişimi, çalışma programına göre, düzenli olarak gerçekleştirilen panel sunumları aracılığıyla denetlenir. Bu derste amaç, öğrencinin mezuniyetinden sonra kendi başına proje üretmeye yarayacak yöntemleri bütünüyle kavramasıdır.

PORTFOLYO HAZIRLAMA

Bu derste öğrenciler fikirlerini ve tasarımlarını sunmak için portfolyo hazırlamayi öğrenirler. Final proje olarak hazırlanması gereken dosya ise her öğrencinin kendi çalışmalarını sergilediği bir web sitesini tasarlaması, tüm çalışmalarının, jpeg ve pdf formatlarına ek olarakbir kitapçık olarak basılmış portfolyo teslimiyle sonuçlanmaktadır.

YAPI VE PROJE YÖNETİMİ

Yapı yönetimi hakkında bilgi birikimi sağlamak amaçtır. Yönetim teorileri ve sistemleri, proje üretimi, bina ekonomisi, programlama, iletişim, vb. konuları kapsar. Farklı alanlardaki yönetim prensipleri; insana ait psikolojik, sosyal ve ekonomik konuların da irdelenmesi gerekir. Profesyonel hayatta yönetimin yeri, yapılanma süreci, dağıtım sorumluluğu, pazarlama, yönetim stratejileri ve tipleri, kalite garantisi veya farklı gelişim aşamalarındaki faktörler, vb. özellikler dikkate alınmalıdır.

UYGULAMA PROJESİ

Öğrencinin, mimari tasarım sürecinin, hazırlık ve ön araştırma çalışmalarından, çevre ve vaziyet planı etütleri, fikir projesi, avan proje ve kesin proje aşamalarına kadar, detay-bütün ilişkisi içinde, analitik düşünme, sentez, değerlendirme, sorun çözme, teknik ve grafik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrenciye tasarım bilincinin kazandırılmasıdır.

MESLEKİ UYGULAMA

Malzemelerin teknolojik tanımlarına ait bilgilerin geliştirilmesi ve profesyonel dokümantasyon tekniklerinin hazırlanması önemlidir. Küçük ölçekte profesyonel bir tasarım projesi ele alınıp uygulama projesine dönüştürülerek bütün teknik sunuş bilgileri ve işaretlemeler kullanılarak sunulur. Öğrencilerin projeyi üretim seviyesindeki çizimler halinde teslim etmeleri beklenir. Öğrencilere profesyonel dosya hazırlama ve dokümantasyon becerisi kazandırılır.

Related Post