Ödev yaptırma sitesi Ders Programı,Dersler İşletme bölümünde hangi dersler

İşletme bölümünde hangi dersler

İşletme bölümünde hangi dersler verilmekte? İşletme bölümünde hangi derslerin verildiğini aşağıdaki listede detaylı şekilde vermekteyiz.

 

 • DERSİN ADI
  İşletmeciliğe Giriş
  İktisada Giriş I
  Davranış Bilimlerine Giriş I
  Genel Muhasebe I
  Genel Matematik
  Hukukun Temel Kavramları
  Türk Dili I
  Yabancı Dil (İng.) I
  Yabancı Dil (Alm.) I
  Yabancı Dil (Fra.) I
  Örgütsel Davranış
  İstatistik I
  Pazarlama İlkeleri
  Envanter Bilanço
  Karar Analizi
  Mikro İktisat
  A.İ.İ.T. I
  Yabancı Dil (İng.) III
  Yabancı Dil (Alm.) III
  Yabancı Dil (Fra.) III
  Üretim Yönetimi I
  Finansal Yönetim I
  Maliyet Muhasebesi I
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Yöneylem Araştırması I
  Tüketici Davranışı
  Finansal Tablolar Analizi
  Örgüt Geliştirme Değiştirme
  Örnekleme Yöntemleri
  Olasılık
  Endüstriyel Pazarlama
  Sendikacılık
  İşletme ve Toplum
  İş Etiği
  Bilgi İşlem
  Banka Muhasebesi
  Çalışma Ekonomisi
  Makro İktisat
  Türk Anayasa Hukuku
  Uluslararası ÖrgütlerI
  İşletme Politikaları ve Stratejisi
  İşletmelerde Saha
  Araştırmaları I
  Sermaye Piyasaları
  Vergi Hukuku
  Toplam Kalite Yönetimi
  Pazarlama Araştırmaları
  Çalışma ve Toplum
  Bilgisayar Programlama
  Satış Yönetimi
  Pazarlamada Etik
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Yönetim Muhasebesi
  Portföy Yönetimi
  Amaç Programlama
  Simülasyon
  Yönetim Bilgi Sistemi
  Türkiye’de Örgüt ve Yönetim
  Teknoloji Yönetimi
  Zaman Yönetimi
  Enflasyon Muhasebesi
  İleri Araştırma Teknikleri
  Kurumsal Sürdürülebilirlik
  Girişimcilik
  Kalite Kontrol
  Uluslararası İktisat Teorisi
  Sosyal Politika
  Çevre ve Hukuk
  Avrupa Bütünleşmesi
 • İktisada Giriş ISosyolojiye Giriş
  Genel Muhasebe I
  Genel Matematik
  Hukukun Temel Kavramları
  İşletme Bilimine Giriş
  Türk Dili I
  Yabancı Dil (İng.) I
  Yabancı Dil (Alm.) I
  Yabancı Dil (Fra.) I

  İstatistik I
  Pazarlama İlkeleri
  Envanter Bilanço
  Örgütsel Davranış
  A.İ.İ.T. I
  Yabancı Dil (İng.) III
  Yabancı Dil (Alm.) III
  Yabancı Dil (Fra.) III
  Seçmeli
  Karar Analizi
  Perakendeciliğe Giriş
  Mikro İktisat
  Bilim Felsefesi
  Siyasi Düşünce Tarihi I

  Üretim Yönetimi
  Finansal Yönetim I
  Maliyet Muhasebesi I
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Yöneylem Araştırması
  Seçmeli
  Sendikacılık
  Banka Muhasebesi
  Tüketici Davranışı

  Finansal Tablolar Analizi
  Örgüt Geliştirme Değiştirme
  Örnekleme Yöntemleri
  Olasılık

  İş Etiği
  İşletme ve Toplum
  Bilgi İşlem
  Endüstriyel Pazarlama
  Mesleki İngilizce I

  İşletme Politikaları ve Stratejisi
  Sermaye Piyasaları
  Vergi Hukuku
  Seçmeli 1
  Seçmeli 2
  Seçmeli 3

  Kalite Yönetimi

  Çalışma ve Toplum
  Satış Yönetimi

  Kalite Kontrol
  Pazarlamada Etik
  Yönetim Muhasebesi
  Portföy Yönetimi
  Amaç Programlama
  Simülasyon
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Yönetim Bilgi Sistemi
  Enflasyon Muhasebesi
  Türkiye’de Örgüt ve Yönetim
  Teknoloji Yönetimi
  Zaman Yönetimi
  İleri Araştırma Teknikleri
  Örg.Yapı ve Örgt.İlkeleri
  Pazarlama Araştırmaları
  Kurumsal Sürdürülebilirlik

  Girişimcilik
  Bilgisayar Programlama
  Risk Yönetimi ve Türev Ürünler
  Yönetim Muhasebesinde Güncel Konular I
  Muhasebede Güncel Konular I
  Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar I

  Mesleki İngilizce III
  Finansman Teorileri

  Üretim Yönetiminde Güncel Konular I
  Finansda Güncel Konular I

Related Post