Ödev yaptırma sitesi Genel İktisat bölümünde verilen dersler

İktisat bölümünde verilen dersler

İktisat bölümünde verilen dersler

 • Hukukun Temel Kavramları
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -I
  Türk Dili I
  Ingilizce I
  İşletme Bilimine Giriş
  Üniversite Seçmeli
  İktisada Giriş I
 • Davranış Bilimleri
  Anayasa Hukuku
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II
  Türk Dili II
  İngilizce II
  Üniversite Seçmeli
  İktisada Giriş II
 • Muhasebe I
  İstatistik I
  Kamu Maliyesi
  Üniversite Seçmeli
  Mikro İktisat I
  Makro İktisat I
 • Muhasebe II
  Borçlar Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  İstatistik II
  Mikro İktisat II
  Makro İktisat II
 • Bölgesel İktisat
  Tarım Ekonomisi
  Regülâsyon Ekonomisi
  Doğal Kaynaklar Ekonomisi
  İktisadi Sistemler
 • Uluslararası İktisat I
  Para Teorisi ve Politikası
  Ticaret Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Universite Seçmeli
  İktisadi Planlama
 • Çalışma Ekonomisi
  Matematiksel İktisat
  Mali Piyasalar
  Mentörlük
  Bilgi Ekonomisi
 • Vergi Hukuku
  Uluslararası İktisat II
  Araştırma Yöntemleri
  İktisadi Düşünceler Tarihi
  Bölüm Seçmeli
  Maliye Politikası
 • Uluslararası Ticaret
  Mali Analiz Teknikleri
  Özelleştirme
 • Ekonometri I
  Türkiye Ekonomisi
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Universite Seçmeli
 • Maliyet Muhasebesi
  Uluslararası İktisadi Birleşmeler
  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
  Uluslararası Pazarlama
  Dünya Ekonomisi
 • Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi
  Ekonometri II
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Bitirme Projesi
  Bölüm Seçmeli
 • AB Ekonomisi
  Pazarlama
  Yatırım Projeleri Analizi
  Uluslararası Pazarlama
  Uluslararası İşletmecilik
  Sermaye Piyasası Analizi
  Operasyonlar Stratejisi

Related Post