İktisat bölümünde verilen dersler

İktisat bölümünde verilen dersler

 • Hukukun Temel Kavramları
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -I
  Türk Dili I
  Ingilizce I
  İşletme Bilimine Giriş
  Üniversite Seçmeli
  İktisada Giriş I
 • Davranış Bilimleri
  Anayasa Hukuku
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II
  Türk Dili II
  İngilizce II
  Üniversite Seçmeli
  İktisada Giriş II
 • Muhasebe I
  İstatistik I
  Kamu Maliyesi
  Üniversite Seçmeli
  Mikro İktisat I
  Makro İktisat I
 • Muhasebe II
  Borçlar Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  İstatistik II
  Mikro İktisat II
  Makro İktisat II
 • Bölgesel İktisat
  Tarım Ekonomisi
  Regülâsyon Ekonomisi
  Doğal Kaynaklar Ekonomisi
  İktisadi Sistemler
 • Uluslararası İktisat I
  Para Teorisi ve Politikası
  Ticaret Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Universite Seçmeli
  İktisadi Planlama
 • Çalışma Ekonomisi
  Matematiksel İktisat
  Mali Piyasalar
  Mentörlük
  Bilgi Ekonomisi
 • Vergi Hukuku
  Uluslararası İktisat II
  Araştırma Yöntemleri
  İktisadi Düşünceler Tarihi
  Bölüm Seçmeli
  Maliye Politikası
 • Uluslararası Ticaret
  Mali Analiz Teknikleri
  Özelleştirme
 • Ekonometri I
  Türkiye Ekonomisi
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Universite Seçmeli
 • Maliyet Muhasebesi
  Uluslararası İktisadi Birleşmeler
  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
  Uluslararası Pazarlama
  Dünya Ekonomisi
 • Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi
  Ekonometri II
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Bitirme Projesi
  Bölüm Seçmeli
 • AB Ekonomisi
  Pazarlama
  Yatırım Projeleri Analizi
  Uluslararası Pazarlama
  Uluslararası İşletmecilik
  Sermaye Piyasası Analizi
  Operasyonlar Stratejisi
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  DESEN 2 haftalık ders programı

Related Post

tüm alandaki üniversite ödev ve projeleri yapılırtüm alandaki üniversite ödev ve projeleri yapılır

    İçindekiler tablosuArel ÜniversitesiAydın ÜniversitesiBahçeşehir ÜniversitesiBeykent ÜniversitesiBilgi ÜniversitesiDoğuş ÜniversitesiFatih ÜniversitesiHaliç ÜniversitesiIşık ÜniversitesiKadir Has ÜniversitesiKoç ÜniversitesiKültür ÜniversitesiMaltepe ÜniversitesiOkan ÜniversitesiSabancı ÜniversitesiYeditepe Üniversitesi Arel Üniversitesi   Ders Kodu Ders Adı IEN102 Introduction

WhatsApp chat