Ödev yaptırma sitesi Genel Bankacılık ve Finans bölümünde verilen dersler

Bankacılık ve Finans bölümünde verilen dersler

Bankacılık ve Finans bölümünde verilen dersler

 

 • İktisada Giriş
  Hukukun Temel Kavramları
  Genel Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi- I
  Türk Dili I
  Ingilizce I
  Bankacılığa Giriş
  Üniversite Seçmeli
 • Davranış Bilimleri
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi- II
  Türk Dili II
  Yabancı Dil II
  Bankacılık Hukuku
  Üniversite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Sivil Toplum Örgütleri
  Bilgi Toplumu
  İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Mikro İktisat
  Muhasebe I
  İstatistik I
  Kamu Maliyesi
  Yönetim ve Organizasyonu
  Üniversite Seçmeli
 • Makro İktisat
  Muhasebe II
  Borçlar Hukuku
  Bolum Seçmeli
  Bolum Secmeli
  İstatistik II
 • Hizmet Pazarlaması
  Yönetim Muhasebesi
  Hazine İşlemleri
  Regülâsyon Ekonomisi
 • Finansal Tablolar Analizi
  Para Teorisi ve Politikası
  Ticaret Hukuku
  Bolum Seçmeli
  Universite Seçmeli
  Kurumsal Finansman
 • Bilgisayarlı Muhasebe
  Mali Denetim
  Mentörlük
 • Vergi Hukuku
  Bankacılık-Sigortacılık ve Mevzuatı Uygulamaları
  Araştırma Yöntemleri
  Bolum Seçmeli
  Universite Seçmeli
  Bolum Secmeli
 • Sermaye Piyasası Kanunu ile İlgili Mevzuat
  Çokuluslu Şirketler
  Türk Vergi Sistemi
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Muhasebe Standartları
  Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Türkiye Ekonomisi
  Uluslararası Bankacılık
  Bolum Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
  Banka ve Sigorta Muhasebesi
 • E-Ticaret
  Uluslararası Pazarlama
  Muhasebe Organizasyonu
  İktisadi Büyüme ve Kalkınma
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
  Finansal Denetim
  Bolum Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
  Uygulamalı Sermaye Piyasaları
  Bitirme Projesi
 • Finansal Varlıkları Değerleme
  Verimlilik Analizi
  Temel Finans Matematiği
  Vergi Ceza Hukuku
  Parafiksal Yükümlülük
  Operasyonlar Stratejisi
  Sermaye Piyasası Analizi
  Uluslararası İşletmecilik

Related Post

Tez proje danışmanlıkTez proje danışmanlık

 Tez proje danışmanlık şirketleri proje ve tez çalışmalarınızda yaşadığınız problemlerde size akademik kurallar dahilinde proje ve tez danışmanlığı hizmeti vermektedir. Pek çok öğrenci ve akademisyen iş hayatının yoğunluğundan, sağlık problemlerinden