Ödev yaptırma sitesi Genel Hemşirelik tezi yazılır

Hemşirelik tezi yazılır

Hemşirelik tezi yazılır. Lisans, yüksek lisans bölümleri için ödev, tez, proje desteği verilir. En çok gelen taleplerden biri de hemşirelik bölümü öğrencilerinden gelmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde bizden destek almak isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Hemşirelik tezi yazılır

Genel bir konu olduğu için Tıp, psikoloji, halkla ilişkiler, pazarlama, iş sağlığı güvenliği, eğitim gibi birçok bölümü ilgilendirmektedir. Deneyimli ve geniş ekibimiz sayesinde gerek lisans, gerek lisansüstü seviyedeki öğrencilere hemşirelik tezi yazmaktayız. Hemşirelik tezi yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Hemşirelik projesi hazırlanır

Tez yazma yanında, proje hazırlama ile ilgili de yardımcı olmaktayız. Özellikle tezsiz öğrencilerden gelen proje yaptırmak istiyorum isteklerine hemen yardımcı olmaktayız. Proje konusu verme, proje yazımı, düzenleme ve intihal konularında hemşirelik bölümü öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Hemşirelik bölümü için spss istatistik

En fazla gelen taleplerden biri de literatür dışında istatistik analiz yaptırmak isteyen öğrencilerden gelmektedir. Spss, anket hazırlama, anket dizaynı, uygulaması ve analizi konusunda hizmet vermekteyiz. Hastanelerde yapılan istatistik analizlerinizin yorumlamasını kısa sürede yapmaktayız.

Hemşirelik tezi yazdırmak istiyorum

Öğrenciler hem lisans hem de yüksek lisans için bize tezini yazdırma için başvurmaktadır. Bu tür öğrencilere tez konusu veriyoruz. Konu aşamasından sonra, literatür taraması yaparak, bu konuda daha önce çalışılmış eserleri buluyoruz. İstenen sayfa aralığında hem yerli hem de yabancı kaynakları tarıyoruz. Yazım aşaması bittikten sonra uygulama kısmını yapıyoruz. Genelde spss programı ile yapıp teslim ediyoruz. En son tez düzenlemesi yaparak öğrencilerimize teslim ediyoruz. Hemşirelik tezi yazdırmak istiyorum diyorsanız bizi aramanız yeterlidir.

 Hemşirelik tez konusu arıyorum

Sitemize gelen yoğun isteklerden biri de konu ile ilgilidir. Tez yazım öncesinde danışman hocanın isteği ile öğrenciler çalışacakları konuyu tesbit etmek ister. Birçok öğrenci hangi konuda tez yazacağına karar veremez. Bu yüzden bizi arayıp destek isterler. Tez konusu arayan öğrenciler bize ulaşabilir.

Hemşirelik öğrencilerine destek verdiğimi dersler ve konular

 • Hemşirelik Esasları I
  Sağlığın Geliştirilmesi
  Psikolojiye Giriş
  Anatomi
  Besin Sağlığı ve Beslenme İlkeleri
 • Hemşirelik Esasları II
  Biyokimya
  Mikrobiyoloji-Parazitoloji
  Fizyoloji
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
  Hemşirelikte Farmakoloji
  Patoloji
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Bölüm Seçmeli
  Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
  Kronik Hastalıkların Yönetimi
  Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama
  Diyabet Hemşireliği Uygulama
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
  Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
  Sağlık Sosyolojisi
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
  Ameliyathane Hemşireliği Uygulama
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  Hemşirelikte Öğretim
  Epidemiyoloji
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
  Yara ve Hemşirelik Bakımı Uygulama
  Hemşirelikte Etik
  Mesleki İngilizce
  İşaret Dili
  Alternatif Doğum Yöntemleri
  Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim
  Tıbbi Terminoloji
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik
  Hemşirelikte Deontoloji
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
  Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
  Büyüme ve Gelişme
  Yüksek Riskli Çocuk ve Ebeveyn
  Hemşirelik ve Liderlik
  Yaratıcı Drama
  Sağlıkta Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi
  Hemşirelikte Teknoloji Kullanımı
 • Ruh Sağlığı ve Hemşireliği
  Acil Hemşireliği ve İlk Yardım
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
  Adli Hemşirelik
  Onkoloji Hemşireliği Uygulama
  Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Uygulama
  Geriartri Hemşireliği projesi yapılır
  Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
  Hemşirelikte Yönetim
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
  Okul Sağlığı
  Evde Bakım Hemşireliği Uygulama
  Diyaliz Hemşireliği Uygulama
  Kültürlerarası Hemşirelik tezi yazılır

Related Post