Ekonometri analizleriniz yapılır

 

Odtü ve Boğaziçi’li arkadaşlarımız tarafından ekonometri ödev ve projeleriniz yapılır

 

Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere “matematiksel iktisatçı” da denebilir. Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. 

Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.

Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’ de ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960’lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin yapısal analizi ile ilgilendiğinden, ekonominin işleyişinin anlaşılması önem kazanmış ve ekonometrik modeller kurulmaya çalışılmıştır.

 

 

whatsapp: 05358748872

odevmerkezi2000@gmail.com

 

 

 

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  Endüstri mühendisliği ödev yaptırma desteği verilir: Arena, Gams, Yöneylem

Related Post

WhatsApp'tan yazın