Ödev yaptırma sitesi Çizim solidworks – AutoCad ödev proje çizim

solidworks – AutoCad ödev proje çizim

solidworks – AutoCad ödev proje çizim çalışmalarınız yapılmaktadır. 10 yıllık deneyimle üniversite öğrencilerine çizim proje ödev çalışmalarınız yapılır.

230380714s28

 • SOLIDWORKS
 • SKEÇ MODELLEME
  Skeç Modelleme Ortamına Giriş
  Skeç Ortamında Çalışma (Sketch Araç Çubuğu)
  Çizgi Çizimi (Line)
  Araç Yöneticisinin Yardımı İle Çizim Yapılması
  Çizgi Özelliklerinin Çizgi Oluşturulduktan Sonra Verilmesi
  Bitişik Çizgilerin Oluşturulması
  Araçtan Çıkmadan Çizimin Tamamlanması
  Düz Çizgi Çiziminden Yay Çizmeye Geçiş
  Çizgi aracının iptal edilmesi
  Dikdörtgen Çizimi (Rectangle)
  Paralelkenar Çizimi (Parallelogram)
  Daire Çizimi (Circle)
  Üç Noktadan Geçen Çember (Perimeter Circle)
  Çokgen Çizimi (Polygon)
  Merkezden Yay Çizimi (Center Point Arc)
  Seçilen Çizgiye Teğet Yay Çizimi (Tangent Arc)
  Üç Noktadan Geçen Yay Çizimi (3 Point)
  Elips Çizimi (Ellipse)
  Elips Parçası (Partial Ellipse)
  Parabol Çizimi (Parabola)
  Köşe Yuvarlatma (Sketch Fillet)
  Köşeye Pah Kırma (Sketch Chamfer)
  Eksen Çizgisi Çizimi (Centerline)
  Eğri Çizgisi (Spline)
  Çizgileri Bölme (Split Entities)
  Simetri Almak (Mirror Entities)
  Simetrik Çizim (Dynamic Mirror Entities)
  Skecin Öçeklendirilmesi (Scale Or Copy Entities)
  Öteleme (Offset Entities)
  Budama (Trim)
  Çoklu Budama (Power Trim)
  Köşe Budama (Corner )
  İç Kısımların Budanması (Trim Away İnside)
  Dış Kısımların Budanması (Trim Away Outside)
  Klasik Budama İşlemi (Trim To Closest)
  En Yakın Çizgiye Uzatma (Extend Entities)
  Çizgilerin Taşınması (Move)
  Çizgilerin Döndürülmesi (Rotate Entities)
  Yazı Yazma (Text)
  Kenar Yada Çizgi Çıkarma (Convert Entities)
  Kesişim Çıkarma (İntersection Curve)
  Yüzey Üzerine Eğri Çizme (Spline On Surface)
  Yüzeyi Eğrilere Bölme (Face Curves)
  3 Boyutlu Skeç (3d Sketch)
  3d Skecin Serbest Stil Düzenlemesi (Sketch Triad)
  Izgaranın Açıklaması Ve Izgara Ayarları (Grid)
  Doğrusal Çoğaltma (Linear Sketch Pattern)
  Dairesel Çoğaltma (Circular Sketch Pattern)
 • Skeçlere Geometrik Kısıtlamaların Atanması Ve Görülmesi
  Geometrik Kısıtlamaların Atanması (Add Relations)
  Sabitleme (Fix)
  Çizginin Yatay Konuma Getirilmesi (Horizontal)
  Çizginin Dikey Konuma Getirilmesi (Vertical)
  Birleştirme Kısıtlaması Atanması (Merge)
  Çakışıklık Kısıtlaması Atanması (Coincident)
  Hizalama Kısıtlaması Atanması (Collinear)
  Dairesel Çakışıklık Kısıtlamasının Atanması (Coradial)
  Paralellik Kısıtlamasının Atanması (Parallel)
  Diklik Kısıtlamasının Atanması (Perpendicular)
  Eşit Boy Kısıtlaması Atanması (Equal)
  Dairelere Eşmerkezlik Kısıtlaması Atanması (Concentric)
  Simetriklik Kısıtlaması Atanması (Symmetric)
  3D Çakıştırma (Pierce)
  3D Uzayda Kısıtlama
  3D Sketch Çakıştırma
  Kısıtlama Hataları Ve Düzenlenmesi
  Skeç Kısıtlamalarını Düzenlenmesi
 • Dimensionons/Relations Araç Çubuğu
  Hızlı Ölçülendirme (Smart Dimension)
  Yatay Ölçülendirme (Horizontal Dimension)
  Dikey Ölçülendirme (Vertical Dimension)
  Koordinat Ölçülendirme (Ordinate Dimension)
  Yatayda Koordinat Ölçülendirme (Horizontal Ordinate Dimension)
  Dikeyde Koordinat Ölçülendirme (Vertical Ordinate Dimension)
  Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
  Skeci Tamamen Kısıtlama (Fuly Defined Sketch)
 • KATI MODELLEME
  Solidworks Programında Katı Modelleme
  Modelleme Sürecine Bir Bakış
  Modellerin Oluşturulması
  Yükseklik Verme (Exruded Boss/Base)
  Yükseklik Vererek Çıkarma (Extruded Cut)
  Döndürerek Katı Model Oluşturma (Revolved Boss/Base)
  Döndürerek Katı Modelden Çıkarma (Revolved Cut)
  Süpürerek Katı Model Oluşturma (Swept Boss/Base)
  Süpürerek Katı Modelden Çıkarma (Swept Cut)
  Kesitler Arasını Doldurarak Katı Model Oluşturma (Lofted Boss/Base)
  Tangent To Face Ve Curvarture To Face
  Centerline Parameters, Thin Feature, Close Loft
  Kesitler Arasını Doldurarak Katı Modelden Çıkarma (Lofted Cut)
  Yüzeye Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma (Thicken)
  Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme (Thickened Cut)
  Katı Modelin Yüzeyle Kesilmesi (Cut With Surface)
 • Modellerin Düzenlenmesi
  Yuvarlatma (Fillet)
  Manuel Yuvarlatma (Manual Fillet)
  Yuvarlatma Tipi (Fillet Type )
  Yuvarlatma Uzmanı (FilletXpert)
  Pah Kırma (Chamfer)
  Kabuk Oluşturma (Sheel)
  Katı Model Yüzeylerine Açı Verilmesi (Draft)
  Unsurun Ve Modelin Simetriğini Oluşturma (Mirror)
  Destek Oluşturma (Rib)
  Modelin Ölçeklendirilmesi (Scale)
  Yüzey Taşıma / Döndürme / Ofsetleme (Move Face)
  Yüzey Veya Katı Model Silme (Delete / Solid Surface)
  Katı Modelin Kesilmesi (Split)
  Standart Katı Model Operasyonları (Combine)
  Katı Modellerin Birleştirilmesi (Join)
  Basit Delik Delme (Simple Hole)
  Sihirbaz İle Delik Delme (Hole Wizard)
  Katı Veya Yüzey Modelin Taşınması Ve Döndürülmesi (Move /Copy Bodies)
  Dışarıdan Solidworks Modeli Çağırma (İnsert Part)
  Dışarıdan Model Çağırma (İmport Geometry)
 • Doğrusal Çoğaltma (Linear Pattern)
  Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern)
  Eğrisel Yörünge Boyunca Çoğaltma (Curve Driven Pattern)
  Skeç Noktalarını Kullanarak Çoğaltma (Sketch Driven Pattern)
  Tablo Değerini Kullanarak Çoğaltma (Table Driven Pattern)
  Seçilen Alanı Dolduracak Şekilde Çoğaltma (Fiil Pattern)
 • Yansıtma (Wrap)
  Şişirme Yada Çökerme (Dome)
  Serbest Sitil Yüzey Modelleme (Freefrom)
  Katı Model Yüzeyinin Skeç Elemanlarına Uydurarak Şekilsel Deformasyon(Shape)
  Esnek Şekilsel Deformasyon (Shape)
  Modele Baskı Yapılması (İndent)
  Deformasyon (Deform)
 • Düzlem Atama (Plane)
  Eksen Atama (Axis)
  Koordinat Sistemi Atama (Coordinate System)
  Nokta Oluşturma (Point)
 • MONTAJ MODELLEME
  Solidworks ile Montaj Modelleme
  Montaj Sayfasına Parçaların Eklenmesi (İnsert Component)
  Montaj İlişkilerinin Atanması (Mate)
  İleri Düzey Birleştirmeler
  Montaj Parçalarının Taşınması (Move Component)
  Taşıma Esnasında Birleşmelerin Atanması
  Taşıma Esnasında Çarpışmaların Yakalanması
  Taşıma Esnasında Fiziksel Dinamiklerin Aktifleştirilmesi
  Taşıma Esnasında Mesafe Ölçümü
  Montaj Parçalarının Döndürülmesi (Rotate Component)
  Parçanın Sabitlenmesi veya Serbest Bırakılması
  Dışsal Referanslar (No External References)
  Montaj Sayfasına Boş Parça Eklenmesi (New Part)
  Montaj Sayfasına Alt Montaj Eklenmesi (New Assembly)
  Alt Montaj Grubunun Aktifleşmesi
  Montaj Bileşenlerinin Düzenlenmesi (Edit Component)
  Düzenleme Esnasında Diğer Parçaların Durumu (Assembly Transperency)
  Geniş Montaj Modu (Large Assembly Mode)
  Montaj Bileşeninin Saklanması Ve Gösterilmesi (Hide Show Component)
  Montaj Bileşeninin Şeffaflaştırılması (Change Transperency)
  Model Durumunun Değiştirilmesi (Change Suppression State)
  İç İçe Geçmelerin Bulunması (İnterference Detection)
  Montajdaki Bir Parçanın Başka Bir Parça İle Değiştirilmesi (Replace Components)
  Montajdan Patlatılmış Görünüş Oluşturması (Exploded View)
  Patlatma Yollarının Çizdirilmesi (Exploded Line)
  Birleştirme Elemanlarının Otomatik Atanması (Smart Fastener)
 • ANİMASYON VE SİMULASYON OLUŞTURMA
  Solidworks Yazılımında Animasyon Ve Simulasyon
  Parçaya Doğrusal Hareketin Verilmesi (Linear Motor)
  Parçaya Dönme Hareketinin Verilmesi (Rotary Motor)
  Parçalar Arasına Yay Uygulanması (Linear Spring)
  Parçaya Yer Çekimi Kuvveti Uygulanması (Gravity)
 • Animasyonların Oluşturulaması Ve Kaydedilmesi
  Animasyon Eklenmesi Ve Adının Değiştirilmesi
  Animasyon Araçları
  Animasyonların Oluşturulması (Animation Wizard)
  Dönme Animasyonu (Rotate Model)
  Demontaj Animasyonu (Explode)
  Montaj Animasyonu (Collapse)
  Simulasyonun Animasyona Dönüştürülmesi (Pysical Simulation)
  Serbest Animasyon Oluşturulması
  Esnek Simulasyon
  Animasyonların Videoya Dönüştürülmesi (Save)
 • TEKNIK RESIM OLUŞTURULMASI
 • Teknik Resim Çalışma Sayfası
  Teknik Resim Dökümanının Açılması
  Teknik Resim Kağıtları Ve Kağıt Özellikleri
  Kullanıcı Anteti Oluşturma Ve Kaydetme
  Teknik Resim Özellikleri
  Görünüşlerin Oluşturulmasi
  Modelden Görünüş Alınması (Model View)
  Yan Görünüşlerin Oluşturulması (Projected View)
  Görünüşlerin Taşınması Ve Hizalanması
  Yardımcı Görünüş Oluşturma (Auxilary View)
  Kesit Görünüş Oluşturma (Section View)
  Kesit Çizgisinin Değiştirilmesi
  Kaplanmış Kesit Görünüşler
  Montajdan Kesit Alınması
  Tarama Çizgilerinin Özellikleri
  Döndürülmüş Kesit Görünüş Oluşturma (Alligned Section View)
  Detay Görünüş Oluşturma (Detail View)
  Göreceli Görünüş Oluşturma (Relative View)
  Standart Üç Görünüşün Oluşturulması (Relative View)
  Kısmi Kesit Alma (Broken – Out View)
  Görünüşün Kırpılması (Break)
  Görünüşün Koparılması (Break)
  Alternatif Pozisyon Oluşturma (Empty View)
  Ön Tanımlanmış Görünüşler (Predefined View)
  Sac Ürünlerden Açılım Görünüş Alma
 • 3D Modellerden Görünüş Alınması
  Görünüşlerin Ölçülendirilmesi
  Kullanıcı Ölçülendirmesi (Smart Dimension)
  Unsura Göre Ölçülendirme (Model İtems)
  Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
  Not Ekleme (Note)
  Notların Dilbilgisi Taraması (Speel Checker)
  Balon Ekleme (Balloon)
  Otomatik Balon Ekleme (Autoballoon)
  Yüzey İşleme İşareti (Surface Finish)
  Kaynak Sembolü (Weld Symbol)
  Geometrik Toleranslar (Geometric Tolerance)
  Geometrik Tolerans İçin Referans Tanımlama (Datum Feature)
  Geometrik Tolerans İçin Hedef Tanımlama (Datum Feature)
  Delik Ölçülerinin Verilmesi (Hole Callout)
  Revision Symbol (Revision Symbol)
  Alan Doldurma Ve Tarama (Area Hatch / Fiil)
  Deliklerin Merkezine Eksen Yerleştirilmesi (Center Mark)
  Eksen Yerleştirilmesi (Centerline)
  Kaynak Gösterimi (Centerpillar)
  Dolu Kaynak Gösterimi (End Treatment)
  Vida Gösterimi (Cosmetic Tthread)

Related Post

3d cizim programı3d cizim programı

3d cizim programı ödev projeleriniz yapılır Üniversite öğrencilerine 3d cizim ödev yapılır, proje hazırlanır. Kısa sürede çizim ödevleri teslim edilir.   3d cizim programı ile ilgili aramalar 3d cizim programi turkce

Autocad çizimAutocad çizim

Autocad çizim ödev proje çalışmalarınız yapılır.   Cizimler autocad de cizilip 3dmax vray ve arcon programlari ile renklendirilmistir 2 boyutlu 3 boyutlu butun autocad uzerinden olabilecek cizimler yapabilirim El becerisi