RÖLÖVE VE RESTORASYON 1 haftalık ders programı

RÖLÖVE VE RESTORASYON 1 haftalık ders programı

1. Hafta Genel açıklamalar, derse giriş
2. Hafta Korumayla ilgili tüzükler ve ilke kararlarıyla ilgili haftalık okumaların dağıtılması (5 haftalık)
3. Hafta Koruma Düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri
4. Hafta Restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar ; Tarihi ve arkeolojik araştırmalar, Teknik araştırmalar, Yasal statü ile ilgili araştırmalar
5. Hafta Restorasyon Projesinin Hazırlanması; Belgeleme (Rölöve çalışmaları, Fotoğraflama, Fotogrametri); Analiz (Restitüsyon, Restorasyon projesi, Restorasyon teknikleriyle ilgili çalışma gruplarının tespiti (Gruplar en az 3’er kişiden oluşur).
6. Hafta Restorasyon Teknikleri (Sağlamlaştırma, Bütünleme, Yenileme)
7. Hafta Restorasyon Teknikleri( Çağdaş Ek, Rekonstrüksiyon, Tem izleme)
8. Hafta Kurban Bayramı
9. Hafta Kültür varlıklarının korunması ile lgili örgütlenme ve yasalar (haftalık okumaların genel değerlendirmesi
10. Hafta 1. Ara sınav, teorik
11. Hafta Tarihi çevre koruma alan gezisi
12. Hafta Rölöve teknikleri konusunda bilgilendirme ; Çalışma alanlarının gruplara paylaştırılması ve aktif alan çalışmasının başlaması (Bu çalışma düzgün geometriye sahip, herhangi bir fiziki sorunu olmayan çalışma ortamlarında, öğrencilerin mekan anlama, kavrama, taslak hazırlama, yatay ve dikey ölçü alma, tespit edilen verileri uygun ortama aktarma becerisini geliştirmeye yönelik ilk adımı teşkil eder)., Rölöve çalışma gruplarının tespiti (Gruplar en az 3’er kişiden oluşur).
13. Hafta Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Eksiklerin tamamlanması, Ek bilgilerin verilmesi
14. Hafta Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Eksiklerin tamamlanması, Ek bilgilerin verilmesi.

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?

Related Post

Muğla ÜniversitesiMuğla Üniversitesi

Muğla Üniversitesi öğrencilerine akademik destek verilir. Ödev, proje, tez aşamalarında lisans, yüksek lisans ve master öğrencilerine ödev, proje, tez, tez düzenlemesi ve makale konularında destek vermekteyiz. Muğla Üniversitesi Öğrencilerine Verdiğimiz

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?