Ödev yaptırma sitesi Genel RÖLÖVE VE RESTORASYON 1 haftalık ders programı

RÖLÖVE VE RESTORASYON 1 haftalık ders programı

RÖLÖVE VE RESTORASYON 1 haftalık ders programı

1. Hafta Genel açıklamalar, derse giriş
2. Hafta Korumayla ilgili tüzükler ve ilke kararlarıyla ilgili haftalık okumaların dağıtılması (5 haftalık)
3. Hafta Koruma Düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri
4. Hafta Restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar ; Tarihi ve arkeolojik araştırmalar, Teknik araştırmalar, Yasal statü ile ilgili araştırmalar
5. Hafta Restorasyon Projesinin Hazırlanması; Belgeleme (Rölöve çalışmaları, Fotoğraflama, Fotogrametri); Analiz (Restitüsyon, Restorasyon projesi, Restorasyon teknikleriyle ilgili çalışma gruplarının tespiti (Gruplar en az 3’er kişiden oluşur).
6. Hafta Restorasyon Teknikleri (Sağlamlaştırma, Bütünleme, Yenileme)
7. Hafta Restorasyon Teknikleri( Çağdaş Ek, Rekonstrüksiyon, Tem izleme)
8. Hafta Kurban Bayramı
9. Hafta Kültür varlıklarının korunması ile lgili örgütlenme ve yasalar (haftalık okumaların genel değerlendirmesi
10. Hafta 1. Ara sınav, teorik
11. Hafta Tarihi çevre koruma alan gezisi
12. Hafta Rölöve teknikleri konusunda bilgilendirme ; Çalışma alanlarının gruplara paylaştırılması ve aktif alan çalışmasının başlaması (Bu çalışma düzgün geometriye sahip, herhangi bir fiziki sorunu olmayan çalışma ortamlarında, öğrencilerin mekan anlama, kavrama, taslak hazırlama, yatay ve dikey ölçü alma, tespit edilen verileri uygun ortama aktarma becerisini geliştirmeye yönelik ilk adımı teşkil eder)., Rölöve çalışma gruplarının tespiti (Gruplar en az 3’er kişiden oluşur).
13. Hafta Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Eksiklerin tamamlanması, Ek bilgilerin verilmesi
14. Hafta Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Eksiklerin tamamlanması, Ek bilgilerin verilmesi.

Related Post

Bilecik ÜniversitesiBilecik Üniversitesi

Bilecik Üniversitesi öğrencilerine akademik destek vermekteyiz. Ödev, proje, tez, tez düzenlemesi, tez yazımı konularında hizmet verilir. Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Bilecik Üniversitesi Öğrencilerine Verdiğimiz Hizmetler Ödev Yapılır