Ödev yaptırma sitesi Genel Çizim ve Anlatım Teknikleri

Çizim ve Anlatım Teknikleri

Çizim ve Anlatım Teknikleri dersi ile ilgili üniversite öğrencilerine verilen ödev, proje, çizim konularında destek vermekteyiz. Ödev yaptırmak, çizim yaptırmak, proje hazırlatmak istiyorum diyenlere destek verilir.

 • Konular Ön Hazırlık
 • Dersin amaç, kapsam ve yönteminin belirlenmesi –
 • Çizim ve geometriye giriş: araç gereç, çizgi tipleri ve ölçek Kontör çizim alıştırmaları
 • Ortografik Çizim: Tabure Küçük bir obje üzerinden ölçü alınarak ölçekli çizimi
 • Proje Teslimi 1: Tabure (Plan, Kesit ve Görünüş) Taburenin ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
 • Bina ölçeğinde mimari planı okuyabilme ve farklı ölçeğe aktarabilme Ölçek üzerine alıştırmalar
 • Çizim teknik ve konvansiyonları: Plan Verilen mimarı eser üzerinde araştırma
 • Çizim teknik ve konvansiyonları: Kesit ve Görünüş Bina planlarının ölçekli
 • Çizim teknik ve konvansiyonları: Görünüş ve Plan Oblik Bina kesit ve görünüşlerinin ölçeklli çizimi
 • Çizgi tipleri, semboller ve diğer kurallar Bina plan oblik?inin çizimi
 • Proje Teslimi 2: Bina Teknik Çizimleri (Ortografik ve Plan Oblik) Bina plan, kesit ve görünüşlerinin tamamlanması
 • Serbest elle perspektif İç mekanın ölçülendirilmesi ve belgelenmesi
 • Tek kaçış noktalı perspektif eskizleri İç mekan planının oluşturulması
 • Çift ve üç kaçış noktalı perspektif eskizleri Tek ve çift kaçışlı perspektif alıştırmaları
 • Proje Teslimi 3: İç Mekan (Plan, Kesit ve Perspektif Çizimleri) Dönem projelerinin portfolyo olarak hazırlanmasına yönelik
 • çalışmalar Plan, kesit ve çift kaçışlı perspektif çizimleri
 • Dersin amaç, kapsam ve yönteminin belirlenmesi Dönem boyunca işlenecek binanın tanıtılması Alıştırma 1: Aksonometrik üzerinden plan ve kesit çizimleri –
 • Plan oblik ve aksonometrik çizimlerin tekrarı ve görselleştirmeye giriş Verilen mimari eser üzerinde araştırma
 • Dijital imgeler ve görselleştirme teknikleri Alıştırma 2: Küçük bir objenin izometrik, dimetrik ve trimetrik çizimleri Bilgisayarda
 • dijital imge üzerinde uygulamalar (Yazılım: Adobe Photoshop) Aksonometrik çizim çalışması, Görselleştirme teknikleri üzerine fikirler
 • Imge üzerinde dijital ve analog görselleştirme teknikleri ve uygulamaları Dijital imge üzerinde görselleştirme çalışması
 • Proje Teslimi 1: Dijital ve Analog Tekniklerle Binanın Aksonometrik Çizim Görselleştirmesi Proje hazırlığı
 • Soyut diagramlar ve analiz kavramları Alıştırma 3: Binanın serbest elle, ölçekli plan ve kesit çizimleri Bilgisayarda dijital
 • modelleme üzerinde uygulamalar (Yazılım: SketchUp)
 • Bilgisayarda dijital imge ve modelleme üzerinde diagram çalışmaları Alıştırma 4: Ölçek okuma ve kullanma Binayı çeşitli
 • kavramlar üzerinden inceleyen diagram eskizleri, fikirleri
 • Imge üzerinde dijital ve analog yöntemlerle analitik diagram çalışmaları Dijital modelleme üzerinden oluşturulmuş imge taslakları
 • Proje Teslimi 2: Dijital ve Analog Tekniklerle Binanın Analitik Diagramları Alıştırma 5: Kompleks bir aksonometrik üzerinden
 • kesit çizimleri Proje hazırlığı
 • Analog tekniklerle plan üzerinden iki kaçışlı perspektif oluşturulması Alıştırma 6: Plan üzerinden farklı bakış açılarıyla perspektif oluşturma
 • Analog tekniklerle plan üzerinden iki kaçışlı perspektif çalışmaları Bilgisayarda dijital imge ve modelleme üzerinde
 • uygulamalar Binanın planı üzerinden oluşturulmuş iki kaçışlı analog perspektif çizimi
 • Bilgisayarda dijital imge ve modelleme üzerinde perspektif çalışmaları Alıştırma 7 : Gözleme dayalı, serbest elle kompleks
 • perspektif çizimleri Dijital modelleme üzerinden oluşturulmuş İç ve dış mekan perspektif taslakları
 • Perspektif üzerinde dijital ve analog görselleştirme teknikleri ve uygulamaları Perspektif görselleştirmesi çalışmaları
 • Proje Teslimi 3: Analog ve Dijital Tekniklerle Binanın Perspektif Görselleştirmesi, Pafta Sunumu Dönem projelerinin portfolyo
 • olarak hazırlanmasına yönelik çalışmalar Proje hazırlığı

Related Post