Çizim ve Anlatım Teknikleri

Çizim ve Anlatım Teknikleri dersi ile ilgili üniversite öğrencilerine verilen ödev, proje, çizim konularında destek vermekteyiz. Ödev yaptırmak, çizim yaptırmak, proje hazırlatmak istiyorum diyenlere destek verilir.

 • Konular Ön Hazırlık
 • Dersin amaç, kapsam ve yönteminin belirlenmesi –
 • Çizim ve geometriye giriş: araç gereç, çizgi tipleri ve ölçek Kontör çizim alıştırmaları
 • Ortografik Çizim: Tabure Küçük bir obje üzerinden ölçü alınarak ölçekli çizimi
 • Proje Teslimi 1: Tabure (Plan, Kesit ve Görünüş) Taburenin ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
 • Bina ölçeğinde mimari planı okuyabilme ve farklı ölçeğe aktarabilme Ölçek üzerine alıştırmalar
 • Çizim teknik ve konvansiyonları: Plan Verilen mimarı eser üzerinde araştırma
 • Çizim teknik ve konvansiyonları: Kesit ve Görünüş Bina planlarının ölçekli
 • Çizim teknik ve konvansiyonları: Görünüş ve Plan Oblik Bina kesit ve görünüşlerinin ölçeklli çizimi
 • Çizgi tipleri, semboller ve diğer kurallar Bina plan oblik?inin çizimi
 • Proje Teslimi 2: Bina Teknik Çizimleri (Ortografik ve Plan Oblik) Bina plan, kesit ve görünüşlerinin tamamlanması
 • Serbest elle perspektif İç mekanın ölçülendirilmesi ve belgelenmesi
 • Tek kaçış noktalı perspektif eskizleri İç mekan planının oluşturulması
 • Çift ve üç kaçış noktalı perspektif eskizleri Tek ve çift kaçışlı perspektif alıştırmaları
 • Proje Teslimi 3: İç Mekan (Plan, Kesit ve Perspektif Çizimleri) Dönem projelerinin portfolyo olarak hazırlanmasına yönelik
 • çalışmalar Plan, kesit ve çift kaçışlı perspektif çizimleri
 • Dersin amaç, kapsam ve yönteminin belirlenmesi Dönem boyunca işlenecek binanın tanıtılması Alıştırma 1: Aksonometrik üzerinden plan ve kesit çizimleri –
 • Plan oblik ve aksonometrik çizimlerin tekrarı ve görselleştirmeye giriş Verilen mimari eser üzerinde araştırma
 • Dijital imgeler ve görselleştirme teknikleri Alıştırma 2: Küçük bir objenin izometrik, dimetrik ve trimetrik çizimleri Bilgisayarda
 • dijital imge üzerinde uygulamalar (Yazılım: Adobe Photoshop) Aksonometrik çizim çalışması, Görselleştirme teknikleri üzerine fikirler
 • Imge üzerinde dijital ve analog görselleştirme teknikleri ve uygulamaları Dijital imge üzerinde görselleştirme çalışması
 • Proje Teslimi 1: Dijital ve Analog Tekniklerle Binanın Aksonometrik Çizim Görselleştirmesi Proje hazırlığı
 • Soyut diagramlar ve analiz kavramları Alıştırma 3: Binanın serbest elle, ölçekli plan ve kesit çizimleri Bilgisayarda dijital
 • modelleme üzerinde uygulamalar (Yazılım: SketchUp)
 • Bilgisayarda dijital imge ve modelleme üzerinde diagram çalışmaları Alıştırma 4: Ölçek okuma ve kullanma Binayı çeşitli
 • kavramlar üzerinden inceleyen diagram eskizleri, fikirleri
 • Imge üzerinde dijital ve analog yöntemlerle analitik diagram çalışmaları Dijital modelleme üzerinden oluşturulmuş imge taslakları
 • Proje Teslimi 2: Dijital ve Analog Tekniklerle Binanın Analitik Diagramları Alıştırma 5: Kompleks bir aksonometrik üzerinden
 • kesit çizimleri Proje hazırlığı
 • Analog tekniklerle plan üzerinden iki kaçışlı perspektif oluşturulması Alıştırma 6: Plan üzerinden farklı bakış açılarıyla perspektif oluşturma
 • Analog tekniklerle plan üzerinden iki kaçışlı perspektif çalışmaları Bilgisayarda dijital imge ve modelleme üzerinde
 • uygulamalar Binanın planı üzerinden oluşturulmuş iki kaçışlı analog perspektif çizimi
 • Bilgisayarda dijital imge ve modelleme üzerinde perspektif çalışmaları Alıştırma 7 : Gözleme dayalı, serbest elle kompleks
 • perspektif çizimleri Dijital modelleme üzerinden oluşturulmuş İç ve dış mekan perspektif taslakları
 • Perspektif üzerinde dijital ve analog görselleştirme teknikleri ve uygulamaları Perspektif görselleştirmesi çalışmaları
 • Proje Teslimi 3: Analog ve Dijital Tekniklerle Binanın Perspektif Görselleştirmesi, Pafta Sunumu Dönem projelerinin portfolyo
 • olarak hazırlanmasına yönelik çalışmalar Proje hazırlığı
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  Yüzüncü Yıl Üniversitesi
WhatsApp chat