Ödev yaptırma sitesi Genel tüm alandaki üniversite ödev ve projeleri yapılır

tüm alandaki üniversite ödev ve projeleri yapılır

 

 

Arel Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IEN102 Introduction to Industrial Engineering
IEN201 Probability for Engineers
IEN202 Statistics for Engineers
IEN204 Cost Management
IEN301 Engineering Economy & Cost Analysis-I
IEN302 Engineering Economy & Cost Analysis-II
IEN303 Operations Research-I
IEN304 Operations Research-II
IEN305 Project Management
IEN306 System Analysis and Simulation
IEN307 Production Management
IEN308 Production Planning & Control
IEN310 Plant Layout and Facility Planning
IEN316 Systems Dynamics
IEN401 Supply Chain Management
IEN402 Decision Analysis
IEN403 Statistical Quality Control
IEN404 Quality Planning & Design
IEN406 Logistics
IEN418 Forecasting Methods
IEN421 Inventory Theory
CEN102 Algorithms and Programming
MTH101 Calculus-I
MTH102 Calculus-II
MTH213 Linear Algebra
MTH211 Differential Equations

 

Aydın Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
INE 202 Kalite Yönetimi
INE 204 Yöneylem Araştırması
INE 301 Yöneylem Araştırması – II
INE 302 Mühendislikte Deney Tasarımı
INE 303 Üretim Sistemi Planlaması
INE 304 Yönetim Bilişim Sistemleri
INE 305 Üretim Teknikleri
INE 306 Üretim Planlaması ve Kontrol
INE 401 Karar Analizine Giriş
INE 403 Tedarik Zinciri Yönetimi
INFT 103 Bilişim Teknolojileri
IST 224 Olasılık ve İstatistik
ECO 224 Mühendislik Ekonomisi
MFY 303E Maliyet Muhasebesi
SENG 106 Algoritma ve Programlamaya Giriş
SENG 202 Obje Odaklı Programlama
MATH 101 Matematik – I
MATH 102 Matematik – II
MATH 104 Lineer Cebir
MAT 217 Diferansiyel Denklemler

 

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE1001 Intro. to Industrial Engineering
IE2001 Int. to Business Management
IE2002 Statistics in Engineering
IE2004 System Analysis
IE2006 Management Information Systems
IE3001 Operations Research I
IE3002 Operations Research II
IE3003 Engineering Economics
IE3004 Work Study and Ergonomics
IE3005 Operations Management
IE3006 Production Planning and Control
IE3102 Enterprise Resource Plannning
IE3301 Intro. to Decision Analysis
IE3302 Stochastic Processes
IE4001 Quality Management
IE4002 Project Management
IE4003 System Simulation
IE4004 Facility Planning
IE4101 Decision Support and Executive Inf. Systems
IE4102 Strategic Management
IE4103 Human Resources Management
IE4104 Productivity Management
IE4105 Advanced Engineering Economy
IE4106 Business Process Reengineering
IE4107 Work Safety
IE4201 Computer Integrated Manufacturing Systems
IE4202 Supply Chain and Logictics Management
IE4203 Design of Experiments
IE4204 Maintanence and Realibility
IE4205 Advanced Production Planning
IE4206 Service Operation Management
IE4208 Advanced Human Factors Engineering
IE4301 Scheduling and Sequencing
IE4302 Combinatorial Optimization
IE4303 Non-linear Programming
IE4304 Advanced Queuing and Simulation Systems
CMPE1403 Intro. to Programming (VB)
CMPE1404 Problem Solving with VB
CMPE1900 Introduction to Information Technologies
MATH1051 Calculus I
MATH1052 Calculus II
MATH2043 Linear Algebra and Differential Equations
MATH3082 Probability and Statistics

 

Beykent Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
ENM101 Endüstri Mühendisliğine Giriş
ENM206 Verimlilik Analiz ve Yönetimi
ENM209 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
ENM212 Envanter Yönetimi
ENM207 Mühendislik Ekonomisi I
ENM210 Üretim Teknikleri
ENM309 Endüstri Mühendisleri için Yöneylem Araştırması I
ENM313 Maliyet Analizi ve Yönetimi
ENM305 İş Etüdü ve Ergonomi
ENM311 Kalite Kontrol Yöntem ve Teknikleri
ENM310 Endüstri Mühendisleri için Yöneylem Araştırması II
ENM312 Ürün ve Teknoloji Geliştirme Yönetimi
ENM308 Proje Yönetimi
İŞL413 Toplam Kalite Yönetimi
ENM304 Sistem Simülasyonu
ENM401 Üretim Planlama ve Kontrol
ENM402 Tesis Planlama
BSM151 Programlama Teknikleri ve Dilleri I
BSM254 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
MAT101 Matematik I
MAT102 Matematik II
MAB103 Lineer Cebir
MAB221 Diferansiyel Denklemler

 

Bilgi Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE 101 Introduction to Industrial Engineering
IE 202 Operations Research I
IE 202 Manufacturing and Service Operations Management
IE 203 Engineering Economics and Cost Analysis
IE 221 Engineering System Analysis
IE 231 Linear Algebra
IE 303 Operations Research II
IE 342 Quality Management
IE 381 Database Systems I
IE 428 System Design
IE 440 Project Management
ISE 212 Industrial Information System Design & Application
ISE 313 Computer Integrated Manafacturing & Automation
CMPE 111 Algorithms and Programming I
EC 413 Industrial Economics
FM 212 Intermediate Probability and Statistics
MATH 101 Calculus I
MATH 102 Calculus II
MATH 292 Differential Equations I

 

Doğuş Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
EM 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş
EM 222 İmalat Teknolojisi
EM 252 İş Etüdü ve Ergonomi
EM 301 Yöneylem Araştırması I
EM 302 Yöneylem Araştırması II
EM 326 Endüstriyel Otomasyon
EM 331 Tesis Planlama ve Tasarımı
EM 333 Üretim Planlama ve Kontrol I
EM 334 Üretim Planlama ve Kontrol II
EM 335 Toplam Kalite Yönetimi
EM 362 Mühendislik Ekonomisi
EM 406 Sistem Simülasyonu
BİM 101 Bilgisayara Giriş
BİM 106 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
İSTA 203 Mühendislik İstatistiği I
İSTA 204 Mühendislik İstatistiği II
MATE 111 Matematik I
MATE 112 Matematik II
MATE 213 Lineer Cebir
MATE 214 Diferansiyel Denklemler

 

Fatih Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE 217 Operations research I
IE 218 Operations research II
IE 228 Materials and processes in manufacturing
IE 236 Work methods and measurement
IE 321 Production planning and control I
IE 322 Production planning and control II
IE 325 Cost analysis and control
IE 328 Human factors engineering
IE 330 Multivariate data analysis
IE 341 Database management in industrial engineering
IE 344 Quality control
IE 346 System analysis and simulation
IE 347 Project management
IE 361 Facilities location and design
IE 405 Multi criteria decision making
IE 411 Total productive maintenance
IE 413 Human factors engineering I
IE 415 Small and medium-sized enterprises (smes) management
IE 419 Artificial intelligence
IE 420 Usability engineering
IE 421 Engineering financial analysis
IE 423 Lean production management
IE 430 Total quality management
IE 433 Logistics management
IE 441 Operations scheduling
IE 445 Computer integrated manufacturing systems
IE 452 Quality by design
IE 455 Applied optimization
IE 466 Information systems and design
IE 470 Supply chains and management
IE 473 Enterprise resource planning
IE 476 Modeling and analysis of manufacturing systems
CENG 103 Fundamentals of computer programming I
CENG 104 Fundamentals of computer programming II
ECON 388 Engineering economics
INFO 111 Basic computer skills
MATH 113 Calculus I
MATH 114 Calculus II
MATH 123 Linear algebra
MATH 271 Differential equations
MATH 345 Introduction to probability theory
MATH 346 Introduction to statistics

 

Haliç Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
END 111 Endüstri Müh. Giriş
END 201 İşletme Yönetimine Giriş
END 202 Olasılık
END 204 Genel Muhasebe
END 211 İş Etüdü ve Ergonomi
END 301 Mühendislik Ekonomisi I
END 302 Mühendislik Ekonomisi II
END 311 Tesis Planlaması
END 314 Sistem Analizi ve Simülasyon
END 315 Proje Yönetimi
END 317 Yönetim ve Organizasyon
END 320 Üretim Yönetimi I
END 321 Yöneylem Araştırması. I.
END 322 Yöneylem Araştırması II.
END 366 İstatistik
END 368 Yönetim Bilişim Sistemleri
END 403 İnsan Kaynakları Yönetimi
END 405 Matematiksel Modelleme
END 409 Lojistik
END 410 İstatistiksel Kalite Kontrol
END 411 Üretim Yönetimi II
END 413 Stokastik Süreçler
END 415 Bilişim Teknolojisi
END 416 Tedarik Zinciri Yönetimi
END 417 Sistem Dinamiği
END 419 Envanter Teorisi
END 420 Ağ Sistemleri
END 421 Toplam Kalite Yönetimi
END 425 Nümerik Kont. Sist.
END 427 Finans Yönetimi
END 429 Liderlik ve Yenilikçilik
END 432 Cad./Cam Robotlar
END 440 İş Değerlendirilmesi
BİM 101 Bilgisayar Mühendisliğe Giriş
BİM 102 Algoritma ve Prog.Giriş
BİM 218 Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
MAT 116 Matematik II.
MAT 135 Matematik I.
MAT 225 Lineer Cebir
MAT 235 Matematik III
MAT 236 Matematik IV

 

Işık Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE 242 Mühendislik Ekonomisi
IE 256 Mühendislik Istatistigi
IE 301 Yöneylem Araştırması I
IE 302 Yöneylem Araştırması II
IE 303 Sistem Benzetimi
IE 306 Yöneylem Araştırmasının Temelleri
IE 312 Üretim ve Servis Işlemleri Planlaması
IE 321 Endüstriyel Üretim Sistemleri
IE 334 Kalite Planlaması ve Denetimi
IE 351 Sayısal Kestirim Yöntemleri
IE 402 Yöneylem Araştırması III
IE 403 Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamalari
IE 412 Tesis Tasarımı ve Planlaması
IE 413 Tedarik Zinciri Yönetimi
IE 422 Envanter Planlama Problemleri
IE 443 Mühendislik Yatırım Kararları
CSE 101 Programlamaya Giris
CSE 201 Programlama Çalıştayı
MAN 311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi
MATH101 Calculus I
MATH102 Calculus II
MATH200 Lineer Cebir
MATH203 Çok Değişkenli Matematik ve Diferansiyel Denklemler
MATH230 Olasılık

 

Kadir Has Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE 211 Introduction to System Analysis
IE 222 Ergonomics
IE 311 Operations Research I
IE 312 Operations Research II
IE 321 Factory Design and Plant Layout
IE 331 Management Information Systems
IE 332 Systems Simulation
IE 341 Logistics Management
IE 342 Materials Management
IE 344 Computer Integrated Manufacturing
IE 346 Human-Computer Interaction
IE 348 Introduction to Manufacturing Processes
IE 349 Engineering Economy and Cost Analysis
IE 401 Production Planning and Control
IE 411 Management and Organization
IE 412 Quality Control
IE 417 Multiple-Criteria Decision Making
IE 422 Strategic Planning
IE 424 Integrated Enterprise Systems
IE 425 Supply Chain Management
CE 102 Introduction to Computing
EC 309 Economics for Engineers
GE 401 Eng. Problem Solving and Project Management
MA 101 Calculus I
MA 102 Calculus II
MA 103 Linear Algebra
MA 201 Differential Equations
MA 204 Probability and Statistics

 

Koç Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
INDR. 202 Mühendislik ekonomisi
INDR. 252 Uygulamali istatistik
INDR. 262 Eniyileme metodlarina giriş
INDR. 353 Stokastik modeller
INDR. 354 Modelleme ve benzetim (simulasyon)
INDR. 363 Matematiksel programlama
INDR. 371 Işletme ve tesis tasarimi
INDR. 372 Üretim planlama ve kontrol
INDR. 420 Ağ modelleri ve optimizasyonu
INDR. 430 Karar analizi
INDR. 440 Proje yönetimi
INDR. 460 Sistem modellemesi
INDR. 471 Servis sistemleri çalişma analizi
INDR. 473 Finans mühendisliği
INDR. 481 Bilişim sistemleri
INDR. 483 Tedarik zinciri modelleme ve analizi
INDR. 484 Lojistik yönetimi

 

Kültür Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE 001 Ergonomics
IE 002 Work Study
IE 003 Systems Analysis
IE 004 Strategic Management
IE 005 Marketing Management
IE 006 Technology Management
IE 007 Industrial Psychology
IE 008 Software Development Methods
IE 009 Computer Integrated Manufacturing Systems
IE 010 Introduction to Sequencing and Scheduling
IE 011 Enterprise Resource Planning
IE 012 Advanced Manufacturing Systems
IE 013 Case Studies in Mathematical Modelling
IE 014 Decision Support and Artificial Intelligence
IE 015 Games of Strategy
IE 016 Project Management
IE 017 Foundation of Fuzzy Sets and Systems
IE 018 Quality Planning and Analysis
IE 019 Logistics Systems
IE 020 Introduction to Data Mining
IE 101 Introduction to Computing
IE 202 Algorithms and Introduction to Programming
IE 250 Introduction to Industrial Engineering
IE 303 Data Structures and Programming
IE 310 Introduction to Probability Theory and Statistics
IE 361 Economics
IE 362 Financial and Cost Accounting
IE 371 Materials Science
IE 404 Numerical Analysis for Industrial Engineers
IE 411 Applied Statistics
IE 421 Operations Research I
IE 463 Engineering Economics
IE 505 Object Oriented Programming
IE 522 Operations Research II
IE 551 Production System Design
IE 564 Introduction to Business Management
IE 572 Manufacturing Techniques
IE 612 Engineering Experimental Design
IE 631 Management Informations Systems
IE 652 Production Planning and Control
IE 665 Organizational Behaviour and Human Resources
IE 723 Simulation Modelling
IE 741 Introduction to Decision Analysis
IE 753 Supply Chain Management
IE 854 Quality Engineering
MAT 001 Linear Algebra
MAT 101 Calculus I
MAT 201 Calculus II
MAT 402 Complementary Calculus

 

Maltepe Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
END 103 Endüstri Mühendisliğine Giriş
END 202 Yöneylem Araştırması I
END 203 Malzeme Bilimleri
END 204 Mühendislik İstatistiği
END 208 Üretim Yöntemleri
END 212 Maliyet Analizi
END 300 Karar Analizi
END 304 Kalite Yönetimi
END 305 İs Sistemi Analizi ve Tasarımı
END 307 Üretim Planlama ve Kontrol I
END 308 Üretim Planlama ve Kontrol II
END 309 Yöneylem Araştırması II
END 316 Mühendislik Etiği
END 318 Simülasyon
END 320 Stokastik Modeller
END 321 Yönetim ve Organizasyon
END 323 Ergonomi
END 324 Finansman Yönetimi
END 403 Tesis Planlama
END 404 Üretim Sistemleri Tasarımı
END 405 Yönetim Bilişim Sistemleri
END 416 Bilgisayarla Bütünleşik Üretim
END 420 Proje Yönetimi
END 421 İşgücü Planlaması
END 422 Lojistik ve Tedarik Zinciri
END 423 Yatırım Planlama
END 424 Teknoloji Yönetimi
END 425 Müşteri İlişkileri Yönetimi
END 427 Verimlilik Yönetimi
END 428 Karar Destek Sistemleri
BİL 133 Algoritmalar ve Programlama I
BİL 301 Veri Tabanı ve Yönetimi
İŞL 369 Mühendislik Ekonomisi
MAT 181 Matematik I
MAT 182 Matematik II
MAT 283 Doğrusal Cebir
MAT 284 Olasılık ve İstatistik
MAT 285 Diferansiyel Denklemler

 

Okan Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
IE101 Introduction to Industrial Engineering
IE202 Engineering Statistics I
IE203 Cost Management
IE204 Engineering Economy
IE205 Material Science
IE206 Manufacturing Technologies
IE209 Database Management in Industry
IE301 Operation Research I
IE302 Operation Research II
IE303 Engineering Statistics II
IE304 Quality Engineering
IE305 Production Planning I
IE306 Production Planning II
IE307 Work Study
IE308 Simulation
IE353 Ergonomics
IE357 Industrial System Analysis
IE358 Stochastic Models
IE360 Maintenance Planning
IE361 Engineering Management
IE362 Decision Analysis
IE364 Project Management
IE366 Fuzzy Logic
IE368 Cost and Financial Management in Industry
IE370 Work Force Planning
IE403 Manufacturing and Management Information Systems
IE404 Production System Design
IE405 Facility Planning
IE407 Productivity Management
IE451 Logistics and Supply Chain Management
IE453 Total Quality Management
IE455 Management System Standards
IE457 Research Techniques
IE459 Industrial Environmental Management
IE462 Investment Planning
IE463 Enterprise Resource Planning
IE464 ERP Management and Applications
IE466 Customer Relationship Management
IE468 Decision Support Systems
IE470 Engineering Ethics
IE472 Technology Management
CMPE101 Introduction to Computers
CMPE102 Computer Programming
MATH111 Calculus I
MATH112 Calculus II
MATH211 Linear Algebra
MATH212 Differential Equations

 

Sabancı Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
ENS 206 Sistem Modellemesi ve Kontrol
ENS 208 İmalat Sistemlerine Giriş
MS 301 Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller
MS 302 Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller
MS 303 Karar Ekonomisi
MS 304 Üretim – Hizmet Sistemlerinin Plan.veTasarımı
MS 305 Benzetim
MS 306 Ergonomi
MS 309 İmalat İşlemleri I
MS 401 Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi
MS 402 Bütünleşik İmalat Sistemleri
MS 403 Kalite Panlaması ve Kontrolü
MS 405 Karar Analizi
MS 411 Büyük Boyutlu Sistemlerin Modellemesi ve Analizi
CS 201 Bilgisayarlara Giriş
CS 202 Veri Yapıları
CS 306 Veritabanı Yönetimi
MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II
MATH 201 Doğrusal Cebir
MATH 203 Olasılığa Giriş
MATH 204 Kesikli Matematik
MATH 306 İstatistiksel Modelleme

 

Yeditepe Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
SYE101 Sistem Mühendisliğine Giriş
SYE216 Maliyet Mühendisliği
SYE222 Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller
SYE242 Uygulamalı İstatistik
SYE261 Üretim Tekniklerine Giriş
SYE301 Sistem Mühendisliği Metodolojisi
SYE302 Veritabanı Yönetim Sistemleri
SYE307 Nesneye Dayalı Programlama
SYE308 Sistem Mühendisliği için Bilgisayar Uygulamaları
SYE311 Pazarlama Yönetimi
SYE312 Teknoloji Yönetimi
SYE321 Ölçme Teorisi
SYE323 Yöneylem Araştırmasında Olasılık Modeller
SYE328 Proje Yönetimi ve Ağ Teorisi
SYE344 Benzetim Modelleri
SYE346 Yönetim Bilişim Sistemleri
SYE351 Sistem Modelleme
SYE353 Doğrusal Kontrol Sistemleri
SYE354 Risk Analizi
SYE363 Üretim Süreçleri
SYE364 Çizelgeleme Teorisi
SYE366 Üretim ve Hizmet Sistemleri Tasarımı
SYE371 Sayısal Sistem Tasarımı
SYE402 Sistem Modellemesine Analitik Yaklaşımlar
SYE403 Sistem Modelleme ve Kontrol
SYE404 Müşteri İlişkileri Yönetimi
SYE405 Endüstriyel Simülasyon
SYE413 İleri Proje Yönetimi
SYE421 Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Yöntemleri
SYE422 Modelleme Teknikleri
SYE424 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
SYE440 Güvenilirlik Teorisine Giriş
SYE441 Mühendislik Deneysel Tasarımı
SYE443 Mühendislik Kararlarında Konular
SYE444 Zeki Karar Sistemleri
SYE447 Öngörü Yöntemleri
SYE449 Lojistik Sistemler Tasarım ve Planlama
SYE451 Kontrol I
SYE452 Kontrol II
SYE454 Akıllı Sistemler
SYE455 Endüstriyel Otomasyon ve Enstrümantasyon
SYE456 Akıllı Kontrole Giriş
SYE457 Kontrolde Özel Konular
SYE459 Kontrol Teorisinde Vaka Çalışmaları
SYE462 İleri Üretim Yönetimi ve Kontrolü
SYE463 Bilgisayar Bütünleşik Üretim
SYE465 Yeni Ürün Geliştirme
SYE473 Mühendislik Sistemleri Analizi
SYE482 Birliktelikçi Sistemler
ES112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama

Related Post