Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili ödev proje yardımı yapılır

C, C++, C# (C-sharp), Fortran, Java, Php, Python, SQL, Gnuplot, Matlab, Shell programming, Linux/Unix İşletim Sistemi, Mikroişlemci ve Bilgisayar Prog./Mühendisliği dersleri
Matematik 1, Matematik 2 (Calculus), Diferansiyel Denklemler (Differential Equations), Olasılık ve İstatistik (Probability & Statistics), Lineer Cebir (Linear Algebra), Reel Analiz, Soyut Matematik, Kompleks Fonksiyon Teorisi, Sayısal Yöntemler (Numerical Methods), Optimizasyon ve Matematik bölümü/Matematik Mühendisliği dersleri,
İşaret-Sistemler (Signals & Systems), Sayısal İşaret İşleme (DSP [Digital Signal Processing]), Görüntü İşleme (Image Processing), İstatistiksel İşaret İşleme (Statistical Signal Processing), Analog & Sayısal Haberleşme (Analog & Digital Communications), Haberleşme Teorisi (Information Theory) , Bilgi Kuramı , Uzaktan Algılama (Remote Sensing), Machine Learning (bayesian statistics, probabilistic machine learning, time series analysis, matrix factorization,kalman filter, particle filter, clustering, classification, vb.)
elektronik ve haberleşme mühendisliği derslerinden ektromanyetik alan teorisi, elektromanyetik dalga teorisi, mikrodalga mühendisliği, antenler ve propagasyon, matlab kodlama ile ilgili çalışmalarınızda yardımcı oluyoruz

 

C Programlama Dili
Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları
C++ ve Nesne Yönelimli Programlama
Unix/Linux Sistem Programlama
Unix/Linux Aygıt Sürücüleri
C/C++ ile Proje Geliştirme
C++ Standartları
C Standartları
Java ve Nesne Yönelimli Programlama
İleri Java Uygulamaları
x86 Sembolik Makine Dili (Assembly Language)
Uygulamalı Veri Yapıları ve Algoritmalar
C# ile Nesne Yönelimli Programlama
Matlab Uygulamaları  konularında yardımcı olunur

Bu yazıyı okuyun  TEMEL TASARIM 2 haftalık ders programı

iletişim için
odevmerkezi2000@gmail.com

whatsapp: 05358748872

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?

Related Post

Proje ödevi satın alProje ödevi satın al

Merkezimize gelen öğrencilerden çoğunlukla talep edilenlerden biri de tezli veya tezsiz programlardan mezun olmaları için bizlerden bitirme projesi konusunda onlara destek olmamızdır. Kimi zaman da lisans sürecinde olan öğrenciler için

Marmara ÜniversitesiMarmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi öğrencilerine ödev, proje, tez, tez konusu belirleme, tez düzenlemesi yapmada akademik destek vermekteyiz. Ödevim var, projemi yaptırmak, tezimi hazırlatmak istiyorum diyenlere destek olmaktayız. Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Verdiğimiz Hizmetler

WhatsApp'tan yazın