Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili ödev proje yardımı yapılır

C, C++, C# (C-sharp), Fortran, Java, Php, Python, SQL, Gnuplot, Matlab, Shell programming, Linux/Unix İşletim Sistemi, Mikroişlemci ve Bilgisayar Prog./Mühendisliği dersleri
Matematik 1, Matematik 2 (Calculus), Diferansiyel Denklemler (Differential Equations), Olasılık ve İstatistik (Probability & Statistics), Lineer Cebir (Linear Algebra), Reel Analiz, Soyut Matematik, Kompleks Fonksiyon Teorisi, Sayısal Yöntemler (Numerical Methods), Optimizasyon ve Matematik bölümü/Matematik Mühendisliği dersleri,
İşaret-Sistemler (Signals & Systems), Sayısal İşaret İşleme (DSP [Digital Signal Processing]), Görüntü İşleme (Image Processing), İstatistiksel İşaret İşleme (Statistical Signal Processing), Analog & Sayısal Haberleşme (Analog & Digital Communications), Haberleşme Teorisi (Information Theory) , Bilgi Kuramı , Uzaktan Algılama (Remote Sensing), Machine Learning (bayesian statistics, probabilistic machine learning, time series analysis, matrix factorization,kalman filter, particle filter, clustering, classification, vb.)
elektronik ve haberleşme mühendisliği derslerinden ektromanyetik alan teorisi, elektromanyetik dalga teorisi, mikrodalga mühendisliği, antenler ve propagasyon, matlab kodlama ile ilgili çalışmalarınızda yardımcı oluyoruz

 

C Programlama Dili
Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları
C++ ve Nesne Yönelimli Programlama
Unix/Linux Sistem Programlama
Unix/Linux Aygıt Sürücüleri
C/C++ ile Proje Geliştirme
C++ Standartları
C Standartları
Java ve Nesne Yönelimli Programlama
İleri Java Uygulamaları
x86 Sembolik Makine Dili (Assembly Language)
Uygulamalı Veri Yapıları ve Algoritmalar
C# ile Nesne Yönelimli Programlama
Matlab Uygulamaları  konularında yardımcı olunur

iletişim için
odevmerkezi2000@gmail.com

whatsapp: 05358748872

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?

Related Post

Ödev tez hazırlamaÖdev tez hazırlama

Bir tez ve bir dergi makalesi arasındaki farkı anlamak önemlidir. Tezler genellikle öğrenciler tarafından derslerinin bir parçası olarak yazılmış uzun söylemlerdir. Bu nedenle, ödev tez hazırlama bir eğitim amacı güder

Sosyoloji ödevi yapılırSosyoloji ödevi yapılır

Sosyoloji ödevi yapılır. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine sosyoloji ödevlerinde yardımcı olmaktayız. Üniversitelerde bölüm olarak alan öğrenciler yanında, seçmeli ders olarak alan öğrencilere de destek vermekteyiz. İçindekiler tablosuSosyoloji ödevi yapılırÜcretli

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?