Ödev yaptırma sitesi Genel Teknik Çizim haftalık işlenen konular

Teknik Çizim haftalık işlenen konular

Teknik Çizim haftalık işlenen konular

 • Teknik resmin önemi, tanımı, tarihi gelişimi ve endüstrideki yeri.
  Çizim araç-gereçleri, bilgisayar destekli çizim araçları, uygulamalar.
  Teknik resimde kullanılan yazılar. Çizginin tanıtılması, boyutları, tipleri ve kullanım yerleri, uygulamalar.
  Paralel doğruların çizimi, dik doğruların çizimi, doğruların bölünmesi, açı çizimleri, birleştirme yayları ve teğetler, uygulamalar.
  Üçgen, kare, çokgen çizme, elips-oval spiral çizimler, uygulamalar.
  Ölçekler, tanımı, önemi, çeşitleri ve gösterilişi, uygulamalar.
  İzdüşüm tanımı, metotları, noktanın, doğrunun, düzlemin izdüşümleri, uygulamalar.
  Görünüş çıkarma, kullanım yerleri, temel tespitler, ortak görünüşlü parçaların çizimi ve görünüşlerin okunması, uygulamalar.
  Ölçülendirme, ölçü elemanları ve kullanım yerleri, ölçülendirmede kullanılan semboller kurallar ve metotlar, uygulamalar.
  Kesit alma, ilgili terimler ve yöntemler, kesit düzlemlerinin gösterimi ve kesit yüzeylerinin taranması, uygulamalar.
  Üç boyutlu gösterim, tanımı ve önemi, paralel perspektifler, merkezi perspektif, uygulamalar.
  Yüzey kalitelerinin tanımı, semboller, sembollere eklenen işaretler ve anlamları, sembollerin resim üzerinde gösterimi, uygulamalar.
  Töleranslar, tanımı ve önemi, alıştırmalar, sapmaların sembolle gösterimi, kroki resimleri ve krokide ölçekler, uygulamalar.

Related Post