Ödev yaptırma sitesi Genel TEKNİK ÇİZİM 1 haftalık ders programı

TEKNİK ÇİZİM 1 haftalık ders programı

TEKNİK ÇİZİM 1 haftalık ders programı

1. Hafta Ders programı üzerinde tartışma. Çizim gereçleri hakkında genel bilgilenme Ödev: Yazı ve çizim
2. Hafta Uygulama/ 2. boyut ifade çalışmaları /serbest el ve teknik çizim tarama çalışmaları Ödev: serbest el ve teknik çizim tarama çalışmaları
3. Hafta Uygulama/ 2. boyut ifade çalışmaları / pergel yardımı ile teknik çizim çalışmaları Ödev: Pergel yardımı ile teknik çizim çalışmaları
4. Hafta Uygulama/ düzgün, beşgen , altıgen ve sekizgen çizimleri Ödev: düzgün, beşgen , altıgen ve sekizgen çizimleri
5. Hafta Uygulama/ 3. boyut ifade çalışmaları/ geometrik elemanların plan ve görünüş çizimleri Ödev: geometrik elemanların plan ve görünüş çizimler
6. Hafta Uygulama/ 3. boyut ifade çalışmaları/ geometrik elemanların plan ve kesit çizimleri Ödev: geometrik elemanların plan ve kesit çizimleri
7. Hafta 1. Eskiz Sınavı
8. Hafta Ödev: geometrik elemanlarla kompozisyon çalışmaları/ plan, kesit ve görünüş çizimleri
9. Hafta Uygulama/geometrik elemanlarla kompozisyon çalışmaları/plan, kesit ve görünüş çizimleri Ödev: geometrik elemanlarla kompozisyon çalışmaları/ plan, kesit ve görünüş çizimleri
10. Hafta Uygulama/geometrik elemanlarla kompozisyon çalışmaları/plan, kesit ve görünüş çizimleri Ödev: geometrik elemanlarla kompozisyon çalışmaları/ plan, kesit ve görünüş çizimleri
11. Hafta Uygulama/Aksonometri/İzometri Ödev: Aksonometri/İzometri :
12. Hafta Uygulama/ Perspektif Ödev: Perspek if
13. Hafta 2. Eskiz Sınavı
14. Hafta Uygulama / 2. ve 3. boyut çalışmalarÖdev: 2. ve 3. boyut çalışmalar

Related Post

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?