Ödev yaptırma sitesi İstatistik ve Analiz Spss ve istatistiksel analizleriniz yapılır

Spss ve istatistiksel analizleriniz yapılır

Spss ve istatistiksel analizleriniz ODTÜ ve Boğaziçi’li arkadaşlarımız tarafından yapılır

 • Ki Kare
 • Korelasyon
 • Kümeleme
 • Varyans
 • Faktör
 • Eşitlik Modelleri
 • Spss
 • Mitap
 • Wilcoxon Testi
 • Man Whitney Testi
 • Kruskal Wallis Testi
 • Bağımlı ve Bağımsız Örnek Testleri
 • Güvenirlilik Analizi
 • Segmentasyon İlişkisel Kuralların Tespiti
 • Statistics ile İstatistiksel Analizler
 • Statistics İle Segmentasyon
 • Veri Manipilasyonu Yöntemleri
 • Matematiksel Modelleme
 • Statistics İle Zaman Serileri Analizi
 • Modelleme
 • Ekonometri Analizleri
 • Verilerin Girdi ve Çıktıları
 • Veriler Üzerinde Edıt ve Manipulasyonlar
 • Aritmetik
 • Verilerin Çizimsel Yapılanması
 • Temel İstatistiksel Değerlendirmeler
 • Regresyon
 • Çok Değişkenli Analizler
 • Non Parametrik Analiz
 • Zaman Serileri
 • İstatistiksel Proses Kontrolleri
 • Matrisler
 • Dağılımlar ve İstatistiksel Analiz
 • Karaler Yöntemi ile Regresyon Çözümleri ve Katsayılarına İlişkin Analizler
 • Lojistik Regresyon, Tartılı Regresyon, Eşanlı Denklemlem sistemleri ve Teknikleri
 • Zaman Serisi Analizi, Vektör Otoregresyon, Eşbütünleşlem “Koentergrasyon”
 • Nedensellik Testleri “Granger”
 • Sümülasyonlar
 • Değerleme Yöntemleri
 • Çapraz Çizelge
 • Curve Fitting
 • İkili Tanı Testleri
 • Tanımlayıcı İstatistik
 • Deney Tasarımı Tahmini
 • Meta – Analiz
 • Kalite Kontrol
 • Çok Değişkenli Oranlar Analizi
 • Karışık Modeller
 • Tekrarlanan Önlemler
 • ROC Eğrileri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Matrislerde Dört İşlem
 • Determinant
 • Rank
 • Kuvvet Alma
 • Kompleks Sayılar
 • Vektör Oluşturma
 • Özel Matrisler “Zeros, Ones, Diag, Eye, Rand, Triu-Tril”
 • Polinom Formda İşlemler
 • Grafik Çizimleri
 • Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü
 • Laplace Dönüşümü ile Çözümlemeler
 • Denklemlerin Sembolik Çözümleri
 • Elektriksel ve Mekaniksel Sistemlerde Laplace Uygulamaları
 • Sistemlerde Blok Diyagramlarının Sadeleştirilmesi ve Cevap Yapıları
 • Sayısal Analiz Uygulamaları

Comments are closed.

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?