Ödev yaptırma sitesi Genel Psikoloji bölümünde verilen dersler

Psikoloji bölümünde verilen dersler

Psikoloji bölümünde verilen dersler

 • Psikolojiye Giriş I
  Genel Biyoloji
  Genel Matematik
  Psikoloji için İstatistik I
  Türk Dili I
  İngilizce I
  Mesleki İngilizce I
 • Psikolojiye Giriş II
  Psikoloji için İstatistik II
  Felsefeye Giriş
  Sosyolojiye Giriş
  Türk Dili II
  İngilizce II
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Üniversite Seçmeli
 • Bilişsel Psikoloji
  Gelişim Psikolojisi I
  Sosyal Psikoloji I
  Araştırma Yöntemleri I
  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
  Üniversite Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
 • Öğrenme ve Bellek
  Gelişim Psikolojisi II
  Sosyal Psikoloji II
  Araştırma Yöntemleri II
  Psikolojide Uygulamalar I
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
 • Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar
  Çocuk Psikopatolojisi
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  Deneysel Psikoloji
  Bölüm Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
 • Mesleki Danışmanlık
  Kişilerarası İletişim Becerileri
 • Fizyolojik Psikoloji
  Yetişkin Psikopatolojisi
  Psikolojide Ölçme Teknikleri
  Üniversite Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
 • Örgütsel Psikoloji
  Boşanma Süreci Danışmanlığı
  Din Psikolojisi
 • Klinik ve Sağlık Psikolojisi
  Nöropsikoloji
  Psikolojide Etik Konular
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  ÜniversiteSeçmeli
 • Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi
  Dil Bozuklukları
  Depresyonun Bilişsel Modeli ve Tedavisi
  Mesleki İngilizce-II
  Oyun Psikolojisi
  Davranış Psikolojisi
 • Psikolojide Uygulamalar II
  Aile ve Evlilik Terapisi
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
 • Sosyal Psikoloji Alanında Teori ve Uygulama
  Öğrenme-Hatırlama ve Düşünme
  Gestalt Çift Terapisi
  Psikodrama
  Cinsel Terapiler
  Yas Süreci Danışmanlığı
  Kitle Psikolojisi

Related Post