Ödev yaptırma sitesi Genel Ödev proje çizim desteği verdiğimiz iç mimarlık dersleri

Ödev proje çizim desteği verdiğimiz iç mimarlık dersleri

Ödev proje çizim desteği verdiğimiz iç mimarlık dersleri
İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarımın temel prensipleri sayılan, bütünlük, çeşitlilik, vurgu ve ritmi, çizgi, şekil, doku, ışık, renk vb. tasarım elemanları kullanılarak yapılan çalışmalarla anlatmaktır. Özeleştiriye açık olan stüdyo çalışmalarıyla öğrencilerden, iki boyutlu kompozisyonlar üreterek yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve tasarım konseptlerini anlamaları beklenmektedir.

İç Mimarlık İletişim Teknikleri I

Bu dersin ana teması mekân ve biçimle ilgili iletişim teknikleridir. Temel eskiz becerilerine vurgu yapılır ve öğrenciler birçok teknik ve araç aracılığıyla tasarımda gösterim yapmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. El çizimi, teknik çizim becerileri, maket yapımı, fotoğraf, video ve dijital aygıtların temel kullanımı bütüncül bir yaklaşımla öğretilmektedir. Manüel teknikler ve dijital eskiz tekniklerinin birleştirilmesine önem verilir.

İç Mimarlık İletişim Teknikleri II

İletişim Teknikleri I’i izleyen bu ders, mekân ve biçimle ilgili anlatımlar için ileri düzey tekniklerine odaklanmaktadır. Basit mekânsal tasarım uygulamalarını içeren alıştırmalar yoluyla el çizimi ve dijital çizimlerin birleştirilmesine önem verilir. Fotoğraf ve video teknikleri mekân ve zamanın tasarımıyla ilişkili öğretilir ve üç boyutlu modelleme araçları ve temel dijital çizim becerileri tanıtılacaktır.

Tasarımda Uzay Geometri

Bu ders, temel geometri ilkelerini, geometrik kompozisyon kurma ve tasvir etme yöntemlerini, ve tasarım sürecinde biçim dönüştürme yöntemlerini tanıtmayı açamlar. Ayrıca, sayısal modelleme ve çizim araçları, serbest el eskiz araçları ve fiziksel maketler gibi farklı temsil araçlarının kullanımına yönelik temel düzeyde bilgi ve beceri aktarmayı hedefler.

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

Temel Tasarım II dersinin amacı, Temel Tasarım I’de öğrenilen tasarım ilkeleri ve elemanlarını, çizim, boyama, maket ve diğer sunum tekniklerini de kullanılmasıyla üç boyutlu tasarım çalışmalarına dönüştürülmesidir. boyutlu tasarım araştırmalarının amacı öğrencinin çevresini üç boyutlu algılamasına destek olmaktır. Öğrenciler, tüm bu çalışmaları, yaptığı araştırmalar ve diğer derslerden öğrendiği belli başlı sanat hareketleri, başarılı tasarımcıların işleri ve tasarım konseptleri ile birleştirme fırsatı bulacaklardır.

İç Mimarlığa Giriş

Bu ders iç mekân kavramları, renk ve malzeme seçimi, iç mekân sözleşmeleri ve mekânsal planlama yöntemlerine giriştir. Ders, iç mekân tasarım hizmetlerinin yöntemleri ve pazarlamaları ile iç mimarlığın sosyolojik ve psikolojik yönlerini kapsamaktadır. Ayrıca, iç mekânların yaşanan mekânlar olarak anlaşılması ve işlev ve estetiğin karşılıklı etkileşiminin özel ve kamusal iç mekânlar kapsamında ele alınmasına odaklanmaktadır.

Sanat ve Kültür Tarihi

Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Antik Yunan, Roma ve Bizans kültürlerini kapsayan bu kronolojik ve tematik inceleme tarih öncesi dönemlerden on beşinci yüzyıla kadar olan sanat ve görsel kültürü tanıtmaktadır. Sanat eserleri ve görsel kültür nesneleri, toplumsal ve tarihsel bağlamlara dikkat çekerek karşılaştırmalı kültür çalışmaları yoluyla ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu ders, konu anlatımı ve tartışmalar, ayrıntılı okumalar ve İzmir’deki tarihî mekânlara eğitim gezileriyle desteklenmektedir. Bu ders kapsamında mimarî terminoloji de tanıtılmaktadır.

Yapı çeşitleri ve İlkeleri

Bu ders öğrencilere temel terminolojiyi, yapı malzemelerinin prensiplerini ve yapı sistemlerinin mantığını öğretmeyi amaçlamaktadır. Birincil yapı sistemlerinin ve duvar, zemin, çatı, merdiven, bölücü gibi yapı elemanlarını içeren yapı tiplerinin tanıtımı içerir. Aynı zamanda öğrenciler, metal, çimento bazlı, toprak bazlı, bitüm bazlı, ahşap, doğal taş, cam, polimer gibi malzemelerin özelliklerini ve bu malzemelerin yapıda uygulanma biçimlerini öğrenir.

İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I

Konsept stüdyosu olarak da adlandırılan bu stüdyo, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak, öğrencilerin hem yaratıcı fikirlerini organize edip sistematik bir süreçte sunmasını hem de yapılardaki mekân ve düzeni okuyup analiz etmesini hedeflemektedir. Öğrencilere küçük ölçekli projelerle iç mekân tasarımının temel tanımları, teknikleri, uygulama ve kuramı aktarılacaktır. İnsan ölçeği, iç mekân programı, hareket, dolaşım ve temel formların oluşturulması stüdyo tartışmaları ile irdelenecektir.

Bilişimsel Tasarım Teknikleri

Bu ders, biçim grameri, programlama, parametrik modelleme ve CNC prototip üretimi gibi, işlemsel tasarım alanında kullanılan temel kavram, araç ve yöntemlere odaklanır. Dersin amacı, öğrencilerin sayısal tasarım ortamının kullanımı ve tasarımda işlemsel düşünme biçimi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmasına yardımcı olmaktır.

İç Mekan Çevre Kontrolü I

Bu ders, iç mekân hava kalitesi ve termal konfor üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler hava akış debisi, nemlenme, sıcaklık seviyesi ve bunların vücut hareketleri, yaş, fiziksel ve psikolojik durumla ilişkisini kapsayan termal konforun içeriğini öğreneceklerdir. Aynı zamanda iç mekân hava kalitesinin, özellikle kamu binaları, ofisler, eğitim yapıları gibi yoğun kullanımın olduğu binalarda, insan sağlığıyla ilişkisini kapsayan konuları öğreneceklerdir. Ders, hasta bina sendromu “sick building syndrome (SBS)” gibi ideal hava akış debisi ve hareketleri, atık yapı malzemeleri, uçucu organik bileşikler “volatile organic compounds (VOCs)”, belli gazların konsantrasyonu ve mikro biyolojik atıkları gibi konu başlıklarını da içermektedir.

İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II

Bu stüdyoda, öğrenciler iç mekân tasarımının sembolik dilini, iç mekânı ve mobilyaları ölçme ve ölçeklendirmeyi, tek aile için bir “ev-ofis” tasarımının ilkelerini uygulamayı öğrenecektir. Proje sürecinde, öğrenciler serbest el çizim, perspektif çizimi ve maket yaparak deneyim kazanacaktır. Ürünlerin bir önceki konsept stüdyosunun çıktıları ile bağlantılı olması beklenmektedir. Proje derslerindeki ilk yılın sonunda, konsept oluşturma, teknik beceri ve iç mekan tasarımı konularında öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak bütünsel bir kazanım elde edecektir.

Tasarım Tarihi I

Bu ders öğrencilere Batı ve Batı dışındaki en önemli maddi kültür, sanat, tasarım ve mimari örneklerini, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika üzerinden giderek, Paleotik dönemden . yüzyıla kadar tanıtmaktadır. Müze ziyaretleri, okumalar, sınıf içi tartışmalar ve araştırma methodları eşliğindeki yazın çalışmalarıyla öğrenciler şu soruların cevaplarını keşfedeceklerdir: Sanat nedir? Tasarım nedir? Bir sanat ya da tasarım objesinin görünüşü ya da formu en önemli unsur mudur? Din, Biyografi, Psikoloji, Felsefe, Toplum ve Politikanın maddi kültürün, sanatın ve tasarımın üretilmesindeki rolü nedir?

Tasarım Tarihi II

Tasarım Tarihi incelemesinin ikinci bölümü, . yüzyıldan günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır. Batı ve Batı dışındaki kanonik örnekler kültürel, teknolojik ve sosyal gelişmeler bağlamında tanıtılacaktır. Öğrenciler araştırma ve kritik düşünme yeteneklerini, yazma eksersizleri, sınıf içi tartışmalar ve okumalarla keskinleştirip daha ileri taşıyarak geliştireceklerdir.

İç Mekan Tasarımında Yapı Malezemeleri ve Datay I

Bu ders, yapıda kullanılan yapı malzemelerini, tekniklerini, sistemlerini ve bina ve alanları tamamlayan iç mekân bitirme işlerinden (aydınlatma, renk, akustik vb.) dış mekânda cephe ve cephe giydirmeye kadar olan tüm yapı elemanlarını tanımayı kapsamaktadır. Bu derste malzemelerin kompozisyonları, fiziksel özellikleri, üretim ve uygulanma biçimleri ve sürdürülebilirlikleri çalışılmaktadır.

İç Mekan Tasarımında Yapı Malezemeleri ve Datay II

Bu ders, renk, doku ve onların kullanıcı üzerindeki etkileri gibi farklı amaçlarla kullanılan malzemeler üzerine yoğunlaşır. Öğrenciler, bu doku özelliklerinin duygusal etkilerini keşfedecek ve detaylara odaklanacaktır. Dersin amacı öğrencilerin, detaylandırma ve malzeme kullanımı için yaratıcı tasarımlar yapmak adına farklı problem çözme yaklaşımlarını kullanabilmelerini sağlamaktır.

Mobilya Tasarımı I

Bu ders mobilya tasarımı ve üretimine ilişkin kavram, malzeme ve yapım tekniklerine giriş niteliği taşımaktadır. Dersin içeriğinde seri üretim ve özel üretim uygulamaları için tasarımda ergonomi, konfor ve işlev araştırılmaktadır. Ders kapsamında atölyelere çeşitli geziler ve uygulama projeleri ön görülmektedir. Bu ders İntegral İçmimarlık Stüdyosu III ile koordine edilmiştir.

Mobilya Tasarımı II

Bu dersin amacı mobilya tasarımı prensiplerini öğrencilere aktarırken, tasarım becelerinin gelişmesine ve mobilya üretimi ve pazarlaması hakkında da temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır. Aldıkları malzeme ve üretim teknikleri bilgisi ile tasarladıkları detaylandırılmış ürünleri, gelişmiş sunum tekniklerini de kullanarak sergileme fırsatına sahip olurlar.

İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III

Verilen İç Mekansal Çevre Kontrolü II dersi ile birlikte, İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III öğrencileri fikirlerini kendi kişisel tasarım süreçlerini de anlayarak gitgide artarak karmaşıklaşan bir tarz ile çizmeye ve ifade etmeye teşvik etmektedir. Bu stüdyo, hem mekânı değiştirmek hem de iklimi insanların rahat yaşamasına uyumlandırmak için enerji kullanımı, pasif yapı, güneşsel yönelim ve malzeme seçimini içeren çevresel konular ile bütünleşmeye vurgu yapmaktadır. Stüdyonun kilit amacı hem enerji tasarım yaklaşımlarına sayısal ve sözel anlayışlar geliştirmek hem de kullanım, enerji ve eğlenceyi sürdürülebilir bir tavır ile dengeleyen iç mekân tasarımları ile enerji korumayı araştırmaktır.

– CAD-CAM & Üretim Teknolojileri

Bu ders D (üç boyutlu) ileri bilgisayar modelleme teknikleri ile CAD-CAM model yapım teknolojileri etkileşimi ilişkisine ait temel bilgi sağlar. Çağdaş üretim teknolojisi araçları, yöntemleri ve teknikleri tasarım sürecine rehberlik ederken, öğrenciler bu teknikleri tasarım prototipleri üretirken kullanır ve öğrenirler. Ders, öğrencilere mekânsal tasarım fikirlerini sanal bir ortamda geliştirme yöntemlerini ve aynı zamanda CAD-CAM ve model yapım laboratuarlarını kullanarak gerçek modeller yapmalarını öğretmeyi amaçlar.

İç Mekansal Çevre Kontrolü II

Bu ders yapılı çevre bağlamında ısısal, görsel, işitsel ve koklamayla ilgili konulara odaklanmaktadır. Ders, binalardaki insan deneyimlerini İç Mekâna Ait Çevresel Kalite’nin ana boyutları ile ilişkilendirmektedir: ısısal, akustik, aydınlatma ve iç mekân kirliliği. Dersin ana konuları kullanım sonrası değerlendirme araçları ile verimlilik analizi ve çalışma mekânı üretkenlik ölçülerini kapsamaktadır. GreenStar, NABERS, LEED ve BREEAM gibi dünya çapındaki sürdürülebilirlik derecelendirme araçlarına özel dikkat çekilmektedir.

İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV

Üçüncü yılın son stüdyo dersinde, yeniden işlevlendirme konularına odaklanan seçmeli dersleri de alan öğrenciler karmaşık bir tasarım projesinde, yeni işlev verme konusunda öğrendikleri ilke ve metotları kullanma olanağı bulacaklardır. Mevcut binanın yeni işlev programı açısından eksikliklerini saptayıp, çözüm önerileri geliştireceklerdir. Bunun yanı sıra Belediye ve Koruma Kurulu mevzuatlarını da dikkate alıp, tasarımlarını bu mevzuatlara göre geliştireceklerdir.

İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu V

Bu stüdyo, belirli bir sosyal grup için tasarım yapmanın zorluklarını anlama üzerine odaklanmıştır. Buna ek olarak doğal ve yapay aydınlatma, malzeme seçimi ve iç mekânlarda kullanılan geniş kapsamlı statik ve dinamik medya gibi belirli programlama zorluklarını kapsamaktadır. Öğrencilere dış ortaklar veya danışmanlar ile çalışma ve takım içinde olduğu gibi bireysel çalışarak yeteneklerini sergileme imkânları da verilmektedir. Proje çalışması esas olarak stüdyo temelli olsa da, içerik dış mekân araştırması ve sorumluluklarını da gerektirmektedir.

İntegral İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu VI

Bu dersin asıl amacı iç mimarlıkta sorun çözme yeteneklerini geliştirmek ve marka/kurumsal kimlik konularına odaklanmaktır. Öğrenciler iç mekân tasarımına ilişkin kavramları ve kamusal ve ticari mekânlara dair ilişkileri anlayacaklardır. Bu ders ile kullanıcı ve uygulamacı bakış açısı ile bakabilme ve düşünebilme becerileri edinecekler, bina sistemleri analiz yöntemlerini öğrenecekler, senaryo ve marka/kurumsal kimlik belirleyicisi kavramlarını yaratacaklardır.

Toplum, Kültür ve İç Mekan Tasarımı

Bu ders modern toplum ve kültürünü iç mekân tasarımı kapsamında incelemektedir. Konular arasında birey ve toplum arasındaki ilişki, sosyal kuruluşlar, kentleşme, endüstrileşme ve teknolojik değişimler bulunmaktadır. Ders, ayrıca toplumu etkileyen teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin etik, politik ve sosyal boyutlarını ele almaktadır. . Yüzyıldaki nükleerleşme, hazır gıdanın artışı gibi dikkate değer unsurlar derste tartışılacak diğer konulardandır.

SEÇMELİ DERSLER

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Ders kapsamında öğrencilere, iç mekan tasarımında renk ve doku bilgisi yanı sıra mobilya döşemesi, halı ve perdeleri (ve diğer uygulamalar) kapsayan tekstil bilgisi (desen, uyum, lif, üretim yöntemi, fonksiyona göre kullanımlar, genişliği, dayanıklılık (aşınma ve yıpranma), ışığa karşı renk solmamazlık direnci, kırışıklığa karşı koyma, sürtünmeye karşı direnci, leke ve yağa ile ilgili temizlenebilme verileri, alevlenme geciktirici uygulamaları) sunulacaktır.

Tasarımda İnsan Faktörü

Bu ders, İnsanların sahip oldukları farklı, ergonomik ve antropometrik verileri kullanarak, kapasiteleri ve limitlerine uygun, güvenli, verimli mekânlar ve ürünler tasarlanmasındaki temel bilgileri kapsamaktadır. Kültürel ergonomi, engelliler ve çocuklar için tasarım, tasarımda insan faktörü, ergonomik standartlar ve evrensel tasarım dersin ana başlıklarıdır.

Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar

Bu ders, öğrencilerin tasarımın araştırma ve uygulama süreçlerinde doğa ile insanoğlunun müdahaleleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda ekolojik tasarım yaklaşımları, ekosistem kavramı, toplum-çevre ilişkisi ve buna bağlı olarak yapılı çevrenin yaşam döngüsü üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Ders kapsamında biyo-taklit (bio-mimicry), biyo-iklimsel konfor, binaların enerji verimliliği ve yoğuşması ile malzemelerin ekolojik ve çevresel performansı konuları ele alınmaktadır. Dersin hedeflerinden biri de, kaynakları minimum düzeyde kullanarak, doğal ve yapay çevrenin avantajlı koşullarından yararlanmak ve bu sayede yerel, bölgesel ve küresel ölçekte insanoğlunun ve ekosistemin sağlığını, güvenliğini ve refahını arttıran tasarım ürünlerini ortaya çıkarmaktır. Herhangi bir tasarım ürününün üretim ve kullanım aşamalarında çevreye verdiği zararlı etkileri azaltmak için uygulanacak ekolojik yaklaşımların belirlenmesi de dersin bir diğer hedefidir.

İç Mekan Tasarımı için Görsel Sunum Teknikleri

Bu ders öğrencilerin İç Mimari görselleştirme ve sunum üzerinde ileri düzeyde bilgi sağlama ve tekniklerini profesyonel standartlara yükseltmeyi hedefler. Ders süresince birbiriyle etkileşimli dijital medya ve sunum teknikleri araştırılacak ve öğrenciler tasarım fikirlerinin, konseptlerinin ve uygulamalarının İç Mimari sunumlarına aktarılması üzerinde çalışacaklardır. Bu ders ileri düzey bilgisayar destekli görselleştirme temelinde kurulmuştur. Öğrenciler, dijital ve basılı sunum için yerleşim düzeni oluşturma ve analizleme üzerine bilgilendirilip uygulamalar yapacaklardır. Her hafta, bilgisayar destekli görselleştirme becerisi göz önünde bulundurularak egzersiz ve uygulamalar tamamlanacaktır. Ayrıca öğrenciler, dönemin ikinci yarısında post prodüksiyon teknikleri ile boyutlu görseli alınmış sahnelerde uygulamalar yapacaklar ve final projesi olarak ders, ana stüdyo projeleri ile entegre olacaktır.

Tasarımda Akustik ve Aydınlatma

Bu ders kapsamında, öğrenciler iç mekan tasarımında gerekli temel aydınlatma ve akustik bilgilerini edineceklerdir. Aydınlatma ve akustiğe ilişkin kavramlar, hesaplamalar ve planlama bilgisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Mobilya Tasarımı Tarihi

Bu ders tarihte tasarım, üretim ve mobilya kullanımına odaklanmaktadır. Amaç, farklı kültür ve gelenekleri dikkate alarak tarihsel gelişimlerinde mobilyaların iç mekan organizasyonu ve düzenlemelerini anlamaktır. Mobilya tarihi, çağdaş sanat hareketleri, tasarım kültürü, geleneksel ve endüstriyel üretim yöntemlerini içine alan daha kapsamlı bağlamlarda çalışılacaktır.

Yapılarda İşlevsel Dönüşüm

Bu ders, çeşitli dönemlerde farklı amaçlarla üretilmiş ve günümüzde özgün işlevini kaybetmiş veya terk edilmiş yapıların yeniden işlevlendirilmesiyle ilgili konularda farkındalık sağlamaktadır. Seminerler mevcut yapıların rölöve, fotoğraf ve harita yöntemleriyle belgelenmesi; yapıların mekânsal organizasyon, hacim boyutları, işlevsel ilişkiler kurgusu ve konumunun değerlendirilmesi; yapı malzemesi ve yapım sisteminin analiz edilmesi; malzeme ve strüktür problemlerinin saptanarak giderilmesine yönelik çözümler üretilmesine odaklanmaktadır. Öğrenciler çağdaş yeniden işlevlendirme uygulamalarıyla ilgili eleştirel bir perspektif geliştirmeye de yönlendirilmektedir. Bu ders; dünya kaynaklarının korunması, mevcut binaların yıkılması yerine kullanılması, bir taraftan kültürel, fiziksel ve çevresel sürdürülebilirlik sağlanırken diğer taraftan da yüksek performanslı yeşil binaların bu amaca katkıda bulunması konularında mimarın rol ve sorumluluğunu da tanımlamaktadır.

Mutfak ve Banyo Tasarımı

Bu ders hem konutlarda hem de kamusal yapılarda bulunan mutfak ve banyo tasarımlarındaki özel teknik, ergonomik ve işlevsel gereklilikleri kapsamaktadır. Hem yeni tasarımlara hem de yeniliklere vurgu yapılmaktadır. Dersin teknik bileşenleri mekanik, elektrik, tesisat, ısıtma ve soğutma sistemlerini içermektedir. Tasarım bileşenlerinin odağında ise renk, doku, ergonomik ve kültürel konular yer almaktadır. Kullanılan bilgisayar tasarım programları ile, öğrenciler değişik tasarım seçeneklerini çizmeye ve modellemeye teşvik edilerek farklı tasarım çözümlerini karşılaştırmalı bir açıdan elde edebilmektedirler.

İç Mekanda Algı

Bu dersin amacı, kullanıcıdan ve mekândan kaynaklanan parametrelerle birlikte, mekânsal algı kavramının tanıtılmasıdır. Ders; renk, doku ve ışık ilişkinin farklı işlevler için yaratılan mekânlardaki (hastane, otel, yeniden işlevlendirilen iç mekânlar, ofis v. b.) önemini vurgulamaktadır. Bu ders iki modülden oluşmaktadır: İlk modül, algı ve iç mekânlarla ilişkili temel kavram ve teorik bilgiyi, özellikle renk, doku ve ışığı içeren mekân bileşenlerini de göz önüne alarak sunmaktadır. Bu ders iki modülden oluşmaktadır: İlk modül, algı ve iç mekânlarla ilişkili temel kavram ve teorik bilgiyi, özellikle renk, doku ve ışığı içeren mekân bileşenlerini de göz önüne alarak sunmaktadır. İkinci modülde, farklı işlevlere hizmet eden iç mekânlarda algı; fiziksel ve psikolojik açıdan analiz edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin verilen bir iç mekân örneği üzerinden renk, doku ve ışık arasındaki ilişkiyi deneyimlemeleri sağlanmaktadır.

Yat Tasarımı

Bu ders kapsamında, özel olarak yüzen nesneler ve mekânlar tasarlamak amacıyla normlar, insan ergonomisi ve evrensel tasarım ilkeleri gibi konular göz önünde bulundurulmaktadır. Temel temalar hareketlilik, denge, hız ve yön kavramını; aynı zamanda dengesiz ortamda verimli alan kullanımı, detaylandırma ve akıllı sistemlerin uygulamasını içermektedir. Derste ayrıca malzeme ve malzemelerin uygulama yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi içeren tekne iç mekânı hakkında estetik düşünceler ile ilgili detaylar sunulmaktadır. Öğrenciler, yat iç mekânlarını konforlu, güvenli ve ilgi çekici tasarlayabilmek için çeşitli araçları araştırma olanağı bulmaktadırlar.

Sergi ve Sahne Tasarımı

Bu ders, tiyatro, televizyon ve sinema gibi çeşitli ortamları bünyesinde barındıran sergi ve sahne tasarımındaki biçim ve mekânın estetik ve işlevsel önemine vurgu yapmaktadır. Öğrenciler, farklı sergi ve performans çeşitlerinin gerektirdiği göstergebilimsel tasarımın da önemini anlayacaklardır. Yapılacak olan alan çalışmaları ve çeşitli performanslara sağlanacak katılım ile öğrenciler aydınlatma, akustik ve multimedya gibi etmenlerin özel senaryolara olan etkisini de deneyimleyeceklerdir.

INAR Ticari Mekan ve Vitrin Tasarımı

Bu dersin amacı, çeşitli hedef kitleler için ürün sergileme ve vitrin tasarlama konusunda tasarım bilgisini öğrencilere sunmak ve derste edinilen bilgileri kapsamlı bir projede uygulatmaktır. Bu ders renk, form ve alanın, hem vitrin tasarımında hem ürün sergilemesinde ki estetik ve fonksiyonel önemini vurgulamakta ve öğrencilerin sergilemedeki gösterge biliminin önemini, çeşitli kullanıcı profilleri ve ürünler açısından ve süreklilik bilgisini de göz önüne alarak anlamalarını hedeflemektedir.

CAD-CAM ve Hızlı Prototipleme

Dijital teknolojilerin tasarım anlamında devam eden endüstrileşme ve form üretimi karmaşıklığı mimarlara geleneksel bina teknikleri ve malzemeleri kullanımının ötesinde yeni zorluklar ve fırsatlar sağlar. Dersin konusu CAD-CAM teknolojilerinin kullanımı ve integral yenilikçi tasarım yöntemleridir. Öğrenciler bu araç-gereçleri öğrenmeye, kullanmaya ve bina endüstrisi ile yakın ilişkili prototipler üretmeye teşvik edilirler. Bunun yanında, CAD-CAM laboratuvarlarında model yapma fırsatları da olacaktır.

Kent Mobilyası Tasarımı

Bu ders kent mobilyalarının, fonksiyon, estetik, içerik açısından incelenerek keşfedilmelerini sağlamaktadır. Kent mobilyaları sınıfına giren banklar, otobüs durakları, çöp kutuları, aydınlatma, yön belirleyiciler gibi elemanların, bulundukları bölge ile ilişkisini de irdeleyerek, vaka çalışması olarak incelenirken, öğrenciler evrensel tasarım bazında kent mobilayası tasarımları hakkında farkındalığa ve bilgiye sahip olmaktadırlar.

Batı-Dışı Geleneksel İç Mimarlık

Dersin amacı, öğrencilere batı kültürü ve mimarisi dışında kalan bölgelerdeki geleneksel mimariyi tanıtarak, iç mekân kalitesini ve plan şemalarının oluşumunu belirleyen kriterleri hem iç hem çevresel etmenler açısından değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Derste Türk geleneksel mimarisi yanında, Hindistan, Mısır, Cezayir, İran, Fas ve uzak doğu geleneksel mimarlık ve iç mekân örneklerindeki bilgi birikimini öğrencilere aktarmak ve yeni bilgi üretmek amaçlanmaktadır. Başlıca konular arasında batı-dışında kalan geleneksel mimarinin özellikleri; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma (doğal/yapay) gibi iklim ve sürdürülebilirlik konuları; geleneksel yapıların enerji ve malzeme kullanımı işlenecektir. Bu ders araştırma odaklı eğitim yöntemiyle yapılacaktır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik bir firmanın ürün biçimlerindeki tüm görsel verilerini, amblemlerini, paketlemelerini, yapılarını, teşhir mekanlarını, reklamlarını ve şirket oluşumunu yönetmek için bir stratejik sistemdir. Bu derste öğrenciler firmaya katkı sağlayacak ve iletişim giderlerini düşürecek olan ve sistematik bir süreç olan kurumsal kimlik tasarımının yöntemlerini ve önemini öğreneceklerdir. Ders kapsamında konferanslar, tartışmalar ve tasarım çalışmaları bulunmaktadır.

Konut Tasarımında Çağdaş Konular

Bu ders, küreselleşme çağındaki çağdaş konutlarla ilgili çeşitli konulara odaklanmaktadır. Konutlardaki kültürel, teknolojik, sosyal, ekonomik ve siyasi açılar, büyük ölçekli göçler ve uluslararası sermayenin benzersiz akışı gibi bazı fenomenler ışığında tartışılmaktadır. Bu ders, günlük hayat ve konut mekânları arasındaki ilişkiyi kullanıcı merkezli bir açıdan incelemektedir.

Mesleki Uygulama

Bu ders, öğrencilerin üniversite eğitiminden sonra, mesleki yeteneklerini uygulayabilecekleri çeşitli alanlara yöneliktir. Davet edilen profesyonellerle, öğrencinin, seçilen disiplinin farklı tarafları ile tanıştırılması sağlanır. Öğrenciler bu sayede sektörün istekleri, ihtiyaç duyulan beceriler ve rekabetçi piyasaya katılımında doğan olanak ve kısıtlamalar ile ilgili bilgilenecektir.

Yerel Mimari

Bu dersin amacı öğrencileri binlerce yıllık kültürün birikimi olan geleneksel/yerel mimari konusunda bilgilendirmek, tasarım problemlerine çözüm ararken yapılı çevrenin deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler yerel mimariye ilişkin temel kavramları öğrenecek; farklı coğrafya ve iklimlerdeki yapı sanatını kendi kültürleri içinde inceleme; kullanılan malzeme ve yapım teknikleri ile iç/dış mekân ögelerini gözlemleme, değerlendirme, yorumlama, karşılaştırma becerisi kazanacaklardır.

Kültürel Miras ve Koruma

Bu dersin amacı öğrencilere kültürel mirasın korunması konusunda geniş bir görüş kazandırmak; yapıların ve kentsel dokuların korunması alanındaki teori, teknik ve yöntemleri tanıtmaktır. Seminerler, rölöve ölçüm ve çizim teknikleri, tarihi yapıların malzeme ve yapım tekniği analiz yöntemleri, restorasyon ilke ve metotları, koruma problemleri ve çözümleri, tarihi çevrede yeni yapı konularına odaklanmaktadır.

Tasarımda Bilgisayar Oyunları

Bu dersin amacı, ciddi oyun sistemlerinin tasarımı ve çalışması açısından öğrencilerin hem pratik hem teorik beceri setlerini geliştirmektir. Bu ders oyun ve pazarlama psikolojisi ve mekaniğini içeren ciddi oyun sistemlerinin tasarım temellerinden oluşmaktadır.

Brifing & Katalog Tasarımı

Dersin amacı, öğrencilerin brifing ve katalog tasarımı hazırlama süreci ile tanıştırmalarını sağlamaktır. Katalog tasarımındaki amaç, sistematik bir organizasyon ile detaylı ve açıklayıcı bir iç mimari projelerin sunumunu öğretmektir. Öğrenciler eğitmenleri gözetiminde kendi dönem projesi için görsel iletişim ve sunum tekniklerini nasıl kullanacaklarının eğitimini almış olacaklardır.

Related Post

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?