Ödev yaptırma sitesi Genel Literatür Taraması

Literatür Taraması

 

İngilizce ve türkçe olarak yaptığımız bir makale, tez veya ödev çalışması yürütmeden önce yapılacak ilk iş, bu makalenin, tezin veya ödevin konusu ile ilgili literatür araştırması yapmaktır. Bir literatür araştırmasında, belli bir konu ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenir. Bu çalışmalar çoğu kez makalelerdir ya da bilimsel konulardaki yazılar ya da yayımlanmış kitaplardır. Literatür araştırmalarında genellikle son on yılın popüler ve konu ile direk ilgili çalışmaları incelenir. Bu incelemede, incelenen çalışmaların kısa bir özeti hazırlanır. Bu özette, çalışmanın literatüre katkısı vurgulanır. Literatür taramasında ulaşılamayan kaynak hemen hemen yok gibidir.

Literatür taraması çalışmalarının temel amacı, bir konu ile ilgili yapılmış mevcut çalışmaları inceleyerek bu çalışmaların eksik yönlerini keşfetmektir.

Hizmet olarak; ödev, tez ve diğer çalışmalarınız için literatür araştırmaları yürütebilmekteyiz. Literatür araştırmaları, uluslararası akademik veritabanları kullanılarak yapılabildiği gibi Türkçe kaynaklar kullanılarak ta yapılabilmektedir

Related Post