Literatür Taraması

 

İngilizce ve türkçe olarak yaptığımız bir makale, tez veya ödev çalışması yürütmeden önce yapılacak ilk iş, bu makalenin, tezin veya ödevin konusu ile ilgili literatür araştırması yapmaktır. Bir literatür araştırmasında, belli bir konu ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenir. Bu çalışmalar çoğu kez makalelerdir ya da bilimsel konulardaki yazılar ya da yayımlanmış kitaplardır. Literatür araştırmalarında genellikle son on yılın popüler ve konu ile direk ilgili çalışmaları incelenir. Bu incelemede, incelenen çalışmaların kısa bir özeti hazırlanır. Bu özette, çalışmanın literatüre katkısı vurgulanır. Literatür taramasında ulaşılamayan kaynak hemen hemen yok gibidir.

Literatür taraması çalışmalarının temel amacı, bir konu ile ilgili yapılmış mevcut çalışmaları inceleyerek bu çalışmaların eksik yönlerini keşfetmektir.

Hizmet olarak; ödev, tez ve diğer çalışmalarınız için literatür araştırmaları yürütebilmekteyiz. Literatür araştırmaları, uluslararası akademik veritabanları kullanılarak yapılabildiği gibi Türkçe kaynaklar kullanılarak ta yapılabilmektedir

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde verilen dersler

Related Post

Yalova ÜniversitesiYalova Üniversitesi

Yalova Üniversitesi Yalova Üniversitesi’nde hukuk okuyan , bu sene kazanan var ? Yalova’yı kazanan kimse yok mu? Enerji Sistemleri Mühendisliği Yalova Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi’ni Kazananlar Buraya Yalova Zekirdek Dinleyicileri Ses Yükseltme

Besyo proje yazdırmaBesyo proje yazdırma

Besyo proje yazdırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları öğrencilerinin mezun olmak için bizden talep ettikleri akademik çalışmadır. Ücret karşılığı proje hazırlayan ekibimiz, kısa süre içinde proje konusu bulup, literatür taraması

WhatsApp'tan yazın