Lisans, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı hizmeti verilir

İstediğiniz bir konu ve alanda  tezli ya da tezsiz çalışmalarınız için her türlü danışmanlık hizmeti ODTÜ, Boğaziçi ve diğer seçkin üniversite mezunu hocalarımız tarafından sağlanmaktadır. Resmi olarak size tayin edilen danışmanınızın talepleri, görüş ve önerileri dikkate alınmak koşulu ile bilimsel anlamda talep edilen danışmanlık hizmetinin size sağlanarak, resmi danışmanınızdan sağlayamadığınız bilgi hizmet taleplerinin yerine getirilmesidir. Ayrıca içinde olduğunuz proje, tez ve bilimsel araştırmalarınızda size bilimsel desteğin yanında kaynak temini ve kaynakların deşifre edilerek tarafınıza sunulmasıdır. Yine yürüttüğünüz çalışmanızda gerekli alt yapı ve araştırma problemlerinin belirlenmesi konusunda bilimsel ve akademik danışmanlığın size sağlanmasıdır.

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Bu yazıyı okuyun  Gıda Mühendisliği bölümünde verilen dersler

Related Post

WhatsApp'tan yazın