Ödev yaptırma sitesi Genel Lisans, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı hizmeti verilir

Lisans, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı hizmeti verilir

İstediğiniz bir konu ve alanda  tezli ya da tezsiz çalışmalarınız için her türlü danışmanlık hizmeti ODTÜ, Boğaziçi ve diğer seçkin üniversite mezunu hocalarımız tarafından sağlanmaktadır. Resmi olarak size tayin edilen danışmanınızın talepleri, görüş ve önerileri dikkate alınmak koşulu ile bilimsel anlamda talep edilen danışmanlık hizmetinin size sağlanarak, resmi danışmanınızdan sağlayamadığınız bilgi hizmet taleplerinin yerine getirilmesidir. Ayrıca içinde olduğunuz proje, tez ve bilimsel araştırmalarınızda size bilimsel desteğin yanında kaynak temini ve kaynakların deşifre edilerek tarafınıza sunulmasıdır. Yine yürüttüğünüz çalışmanızda gerekli alt yapı ve araştırma problemlerinin belirlenmesi konusunda bilimsel ve akademik danışmanlığın size sağlanmasıdır.

Related Post

Kastamonu ÜniversitesiKastamonu Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Zekirdekçiler gençler buyrun Kastamonu Üniversitesi’ni Kazananlar Tanışma Topiği yeni mi kazandın? Kastamonu ünimyo Inşaat Bölümünü Kazananlar Hacettepe üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi Kastamonu Üniversitesinde Yoklama Kastamonu üniversitesi