Ödev yaptırma sitesi Genel İnşaat mühendisliği bölümünde verilen dersler

İnşaat mühendisliği bölümünde verilen dersler

İnşaat mühendisliği bölümünde verilen dersler

 • Türk Dili I
  İngilizce I
  Fizik I
  Genel Kimya
  Matematik I
  Mühendislik Çizimi
  İnşaat Mühendisliğine Giriş
 • Türk Dili II
  İngilizce II
  Fizik II
  Matematik II
  Mühendislik Jeolojisi
  Statik
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Üniversite Seçmeli
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Diferansiyel Denklemler
  Sayısal Analiz
  İstatistik
  Malzeme Bilimi
  Mukavemet I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
  Yapı Malzemesi
  Ölçme Bilgisi
  Dinamik
  Mukavemet II
  Üniversite Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
 • Zemin Mekaniği
  Yapı Statiği I
  Ulaşım I
  Staj 1
  Üniversite Seçmeli
  Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrolik
  Yapı Statiği II
  Ulaşım II
  Betonarme
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
 • Mesleki İngilizce
  Hidroloji
  Mimarlık Bilgisi
 • Staj 2
  Üniversite Seçmeli
  Seçmeli Ders
  Çelik Yapılar
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
 • Proje Tasarımı
  Su Kaynakları
  Kıyı ve Liman Yapıları
  Yapı Dinamiğine Giriş
  Betonarme Yapıların Projelendirilmesi
 • Temeller
  Bitirme Çalışması
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
 • Su Temini ve Çevre Sağlığı
  Bilgisayar Yardımı İle Yapı Analizi
  Baraj Projelendirme Esasları
  Deprem Mühendisliğine Giriş
  Yapı Yönetimi
  Yapı Statiği III
  Sonlu Elemanlar Yöntemi
 • Resim
  Fotoğrafçılık
  Müzik
  Batı Sanat tarihi
  İslam Sanatı tarihi
  Türk Sanatı
  Atletizm
  Basketbol
  Dağcılık
  Tenis
  Folklor
  Etkili İletişim
  İlk ve Acil Yardım
  Sağlıklı Beslenme İlkeleri
  Temel Osmanlı Türkçesi
  Temel Rusça
  Temel İtalyanca
  WEB Tasarımı
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Demokrasi Kültürü
  Ekonomi
  Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri
  İslam Tarihi
  Proje Yönetimi ve Girişimcilik
  Beden Eğitimi
  Kendini Savunma
  Topluma Hizmet Uygulamaları

Related Post