Ödev yaptırma sitesi Genel Harita Mühendisliği bölümünde verilen dersler

Harita Mühendisliği bölümünde verilen dersler

Harita Mühendisliği bölümünde verilen dersler

 

 • İngilizce I
  Fizik I
  Genel Kimya
  Matematik I
  Ölçme Bilgisi I
  Harita Mühendisliğe Giriş
  Türk Dili I
 • İngilizce II
  Fizik II
  Matematik II
  Ölçme Bilgisi II
  Jeodezik Hesaplamalar
  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  Türk Dili II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Diferansiyel Denklemler
  Sayısal Analiz
  Mühendislik Mekaniği
  GNSS Ölçmeleri
  İstatistik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
  Dengeleme Hesabı
  Bilgisayar Des. Hrt. Yapımı
  Arazi Uygulaması
  Universite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Universite Seçmeli
 • Taşınmaz Mal Hukuku
  Koordinat Sistemleri
  Alet Bilgisi
  Madencilik Ölçmeleri
  Jeodezik Ağ Tasarımı
 • Staj 1
  Fotogrametri
  Aplikasyon ve Özel Ölçmeler
  Üniversite Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
 • Hidrografik Ölçmeler
  Fiziksel Jeodezi
  Lazer Tarama
  Kamulaştırma Tekniği
  Kartoğrafya
 • Bölüm Seçmeli
  Kadastro Bilgisi
  Veri Denetim ve İrdelemesi
  Matematik Jeodezi
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  Dijital Görüntü İşleme
 • CBS Veri Mod. ve Algoritmalar
  Bölge ve Şehir Planlama
  Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi
  Yerel Yön. Harita Müh. Uygulamaları
 • Ulaşım
  Staj 2
  Bölüm Seçmeli
  Üniversite Seçmeli
  Coğrafi Bilgi Sistemleri
  Uzaktan Algılama
 • Kırsal Alan Düzenlemesi
  Kent Bilgi Sistemleri
  Mesleki Uygulamalar
  Konumsal Bilgi Sistemleri
 • Bölüm Seçmeli
  Bölüm Seçmeli
  BölümSeçmeli
  ÜniversiteSeçmeli
  Bitirme Çalışması
 • Uydu Jeodezisi
  Kıyı ve Kıyı Yönetimi
  Jeoid ve Düşey Datum
  İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri
  Arazi Yönetimi
  Taşınmazların Değerlendirilmesi
 • Resim
  Fotoğrafçılık
  Müzik
  Batı Sanat tarihi
  İslam Sanatı tarihi
  Türk Sanatı
  Atletizm
  Basketbol
  Dağcılık
  Tenis
  Folklor
  Etkili İletişim
  İlk ve Acil Yardım
  Sağlıklı Beslenme İlkeleri
  Temel Osmanlı Türkçesi
  Temel Rusça
  Temel İtalyanca
  WEB Tasarımı
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Demokrasi Kültürü
  Ekonomi
  Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri
  İslam Tarihi
  Proje Yönetimi ve Girişimcilik
  Beden Eğitimi
  Kendini Savunma
  Topluma Hizmet Uygulamaları

Related Post

Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi Flah mob Gaziantep Kalesinde Atatürk Silüeti Gaziantep’li Zeki Gaziantep Kurtuluş Destanı Antep’li Azap OsmanKızını tüfeğe değişen adam İngiliz- Amerikan Edebiyatı Antep’li Cücüş Baba e-kayıt kayıtlar yardımm GAÜNgaziantep üniversitesi

Proje ödevi yaptırmaProje ödevi yaptırma

Proje ödevi yaptırma, öğrencinin yüksek lisans programlarında dönem projesi adıyla, yüksek lisans programlarında yarıyıl dönemlerinde ve lisans programlarındaysa bitirme çalışması teslim edilmeden evvel zamanlarda öğretmenler tarafınca öğrencilere sıkça verilmektedir.  Bütün dersler