Bilgisayar mühendisliği ile ilgili yapacağımız ödevler

 

 

Arel Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CEN101 Computer Engineering Orientation
CEN102 Algorithms and Programming
CEN103 Introduction to Information Technologies
CEN104 Probability and Statistics
CEN106 Discrete Mathematics
CEN201 Object Oriented Programming I
CEN202 Object Oriented Programming II
CEN203 Operating Systems
CEN204 Data Structures
CEN206 Systems Programming
CEN208 Computer Organization
CEN301 Database Management Systems
CEN302 Computer Graphics
CEN303 Web Programming
CEN304 Computer Networks
CEN305 Data Communications
CEN306 Numerical Analysis for CEN
CEN307 Real-Time Systems
CEN308 Information Systems Analysis and Design
CEN310 Formal Languages and Automata
CEN401 Software Engineering
CEN441 Advanced Computer Architecture
CEN443 Communication Techniques & Protocols
EEN305 Microprocessors and Laboratory
EEN206 Digital Design-I and Laboratory
EEN208 Signals and Systems
MTH101 Calculus-I
MTH102 Calculus-II
MTH111 Linear Algebra
MTH211 Differential Equations

 

Aydın Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
COM 101 Bilgisayar Bilimlerine Giriş
COM 102 Orta Seviye Programlama
COM 103 Bilgisayar Programlamaya Giriş
COM 105 Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Etkileri – I
COM 106 Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Etkileri – II
COM 201 Veri Yapıları
COM 202 Elektrik ve Elektroniğe Giriş
COM 203 Ayrık Matematik
COM 204 Algoritma Analizi
COM 205 Görsel Programlama
COM 206 İnternet Programlama – II
COM 207 Grafik Tasarım
COM 210 Sistem Programlama
COM 301 İşletim Sistemleri
COM 302 Bilgisayar Organizasyonu
COM 303 Veritabanı Sistemleri
COM 304 Yazılım Mühendisliği
COM 305 Modelleme ve Ayrık Simülasyon
COM 306 Formal Lanuages &Automata Theory
COM 308 Yöneylem Araştırmalarına Giriş
COM 401 Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasarımı
COM 405 Bilgisayar Ağları
COM 407 Redaktör Tasarımı
EEE 333 Dijital Tasarım
IST 224 Olasılık ve İstatistik
MAT 217 Diferansiyel Denklemler
MATH 101 Matematik – I
MATH 102 Matematik – II
MATH 104 Lineer Cebir

 

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CMPE1001 Introduction to Programming (C++)
CMPE1002 Object Oriented Programming (C++)
CMPE1004 Introduction to Digital Logic and Microprocessors
CMPE1401 Introduction to Programming (C)
CMPE1403 Introduction to Programming (VB)
CMPE1404 Problem Solving with VB
CMPE1900 Introduction to Information Technologies
CMPE2002 Systems Programming
CMPE2003 Data Structures and Algorithms (C++)
CMPE2007 Digital System Design
CMPE2008 Computer Organization
CMPE2013 Data Structures and Algorithms (C)
CMPE2204 Introduction to Computer Networks
CMPE3001 Operating Systems
CMPE3002 Data Communication Standards
CMPE3005 Analysis of Algorithms
CMPE3006 Embedded Systems Programming
CMPE4001 Computer Communication Networks
CMPE4003 Formal Languages and Automata Theory
CMPE4220 Multimedia Systems and Communications
CMPE4321 Introduction to Network Security & Cryptography
CMPE4322 Advanced Cryptology and Network
CMPE4336 Introduction to Data Mining
CMPE4409 Real Time Operating Systems
CMPE4414 Information Security Management
CMPE4501 Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems
CMPE4502 Distributed Databases
CMPE5034 Computer Arithmetic
CMPE5101 Data Mining I
CMPE5102 Data Mining II
CMPE5121 Introduction to Network Security and Cryptography
CMPE5122 Advanced Cryptography
CMPE5123 Advanced Computer Networks & Mobile Communications I
CMPE5124 Advanced Computer Networks & Mobile Communications II
CMPE5126 Image and Video Processing
CMPE5128 3-D Computer Graphics
CMPE5131 Bioinformatics I
CMPE5132 Bioinformatics II
CMPE5133 Artficial Neural Networks I
CMPE5134 Neural Networks II
CMPE5135 Formal Languages & Automata Theory
CMPE5136 Expert and Knowledge Based Systems
CMPE5138 Analysis of Algorithms
CMPE5204 Embedded Systems
EEE2180 Electronic Devices and Circuits
MATH1042 Linear Algebra with MATLAB
MATH1051 Calculus I
MATH1052 Calculus II
MATH2033 Discrete Mathematics
MATH2062 Differential Equations
MATH3012 Numerical Analysis
MATH3082 Probability and Statistics
SE2101 Database Management Systems
SE3001 Software Engineering Analysis and Design
SE3004 Web Programming
SE3006 Software Architecture

 

Beykent Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
BSLMC204 Diferansiyel Denklemler
CEN 305 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarileri
CEN101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
CEN102 Lojik Devreler
CEN103 Programlama Teknikleri ve Dilleri-I
CEN106 Programlama Teknikleri ve Dilleri II
CEN202 Elektrik Devre Temelleri
CEN203 Ayrık Matematik
CEN205 Veri Yapıları ve Algoritmalar I
CEN206 Veri Yapıları ve Algoritmalar II
CEN207 Lojik ve Firmware Tasarım
CEN208 Microişlemciler ve Assembly Dili
CEN209 Nesneye Yönelik Programlama
CEN301 İşletim Sistemleri
CEN303 Görsel Tabanlı Programlama
CEN306 Yazılım Mühendisliği
CEN307 Veritabanı Yönetim Sistemleri
CEN308 Dönem Projesi
CEN323 Mühendislik Mekaniği
CEN401 İnternet Mühendisliği
CEN402 İnternet Üzerinde Programlama
CEN403 Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri
MAC101 Analiz I
MAC102 Analiz II
MAC103 Lineer Cebir
MAC210 Olasılık ve İstatistik
MAC310 Sayısal Analiz

 

Bilgi Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
COMP 149 How to Solve It?-The Fundamentals of Computer Science I
COMP 150 How to Solve It?-The Fundamentals of Computer Science II
COMP 231 Data Structures and Algorithms I
COMP 232 Data Structures and Algorithms II
COMP 241 Theoretical Skills in Computer Science
COMP 242 Signals and Systems
COMP 249 Computational Theory, Circuits and Programming I
COMP 250 Computational Theory, Circuits and Programming II
COMP 304 Computer Graphics
COMP 305 Human-Computer Interaction
COMP 306 Operating Systems
COMP 313 Structure and Interpretation of Computer Programs
COMP 314 Principles of Programming Languages
COMP 322 Computer Networks and Network Programming
COMP 332 Software Engineering
COMP 381 Database Systems I
COMP 382 Database Systems II
COMP 404 Selected Advanced Topics in Computer Science II
COMP 412 Parsing, Compiling and Interpreting
COMP 461 Web Services and Systems
MATH 149 Calculus for Financial Mathematics I
MATH 150 Calculus for Financial Mathematics II
MATH 303 Probability
MATH 365 Logic and Computational Theory III
Bu yazıyı okuyun  Mersin Üniversitesi

 

Doğuş Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CEE 102 Lojik Devreler
CEE 201 Elektrik Devreleri
CEE 222 Elektronik Devreleri I
CEE 231 Sayısal Devre Tasarımı
COME 107 Algoritmalar ve Programlama I
COME 108 Algoritmalar ve Programlama II
COME 207 Nesneye Dayalı İleri Programlama
COME 211 Ayrık Hesaplamalı Yapılar
COME 214 Programlama Dili Kavramları
COME 218 Veri Yapıları ve Algoritmalar
COME 226 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
COME 302 Bilgi ve Veri Analizi
COME 304 Sayısal Yöntemler
COME 327 Mikroişlemciler ve Mikrokontrolcüler
COME 337 Delphi İle Uygulama Geliştirme
COME 339 İleri Java Uygulamaları
COME 342 Yazılım Mühendisliğine Giriş
COME 345 Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
COME 355 Algoritma Analizi
COME 361 İşletim Sistemleri
COME 381 Veritabanı Sistemleri
COME 404 Otomat Teorisi ve Formel Diller
COME 411 Bilgisayar Ağları
COME 433 Robotik
COME 435 Kontrol Sistemleri Mühendisliği
COME 436 Sayısal Görüntü İşleme
COME 439 Bilgisayarlı Grafik
COME 441 Nesne Yönelimli Sistem Geliştirme
COME 444 Yapay Zeka
COME 446 Derleyici Tasarımı
COME 447 Bilgi Tabanlı Sistemler
COME 448 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
COME 450 Dağıtık Sistemler
COME 472 İnternet & Web Teknolojileri
COME 493 Bulanık Sistem ve Yapay Sinir Ağları
ISE 305 Çoklu Ortam Sistemleri
ISE 311 Dağıtık Veritabanları
ISE 313 Uzman Sistemler
ISE 317 Matlab ile Mühendislik Uygulamaları
ISE 401 Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri
MATH 111 Matematik I
MATH 112 Matematik II
MATH 213 Lineer Cebir
MATH 214 Diferansiyel Denklemler
STAT 203 Mühendislik İstatistiği I

 

Fatih Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CENG 100 Computer Engineering Orientation
CENG 101 Computer Programming I
CENG 102 Computer Programming II
CENG 201 Data Structures
CENG 203 Digital Systems
CENG 204 Programming Languages
CENG 217 Object Oriented Programming
CENG 252 Computer Organization
CENG 303 Microprocessors And Microcomputing
CENG 305 Analysis Of Algorithms
CENG 310 Web Programming
CENG 341 Operating Systems
CENG 351 Database Management Systems
CENG 362 Computer Networks
CENG 401 Software Engineering
CENG 404 Combinatorics & Graph Theory
CENG 410 Intro. To Design Patterns & Frameworks
CENG 411 Inrtoduction To Web Engineering
CENG 420 Automata Theory & Formal Languages
CENG 421 Intro. To Logic Programming
CENG 431 Intro. To Programing Lang. Design
CENG 433 Human-Computer Interaction
CENG 452 Introduction To Data Mining
CENG 453 Introduction To E-Business/E-Commerce
CENG 454 Intro. To Extensible Markup Language (XML)
CENG 455 Database Management Systems II
CENG 456 Multimedia Systems
CENG 457 Digital Image Processing
CENG 458 Computer Vision
CENG 459 Machine Learning
CENG 460 Intro.To Natural Lang. Processing
CENG 461 Signal Proc. For Comp. Engineering
CENG 463 Network Programming
CENG 464 Distributed Systems
CENG 465 Mobile And Wireless Networking
CENG 481 Introduction To Computer Graphics
CENG 482 Network Security
CENG 483 Computer Architecture
CENG 484 Embedded Systems
CENG 485 Introduction To Cryptography
CENG 490 Introduction To Artificial Intelligence
CENG 491 Intro. To Neural Networks
CENG 492 Introduction To Pattern Recognition
CENG 493 Introduction To Evolutionary Computing
CENG 494 Digital Data Communication
EEE 292 Electronic Circuits And Devices
MATH 110 Discrete Mathematics
MATH 113 Calculus I
MATH 114 Calculus II
MATH 123 Linear Algebra
MATH 281 Probability & Statistics
MATH 375 Numerical Analysis I

 

Haliç Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
BİM 100 Introduction to Computer Engineering
BİM 101 Introduction to Computer Programming
BİM 102 Object Oriented Programming
BİM 104 Discrete Mathematics
BİM 201 Data Structures
BİM 202 Algorithms
BİM 204 Programming Languages
BİM 251 Logic Design and Circuits
BİM 252 Computer Organization
BİM 303 Advanced Computer Programming
BİM 316 Formal Languages and Automata Theory
BİM 320 Signals and Systems
BİM 341 Operating Systems
BİM 341 Database Design and Management II
BİM 351 Database Design and Management I
BİM 353 Microprocessors
BİM 362 Computer Networks I
BİM 410 Software Engineering
BİM 463 Computer Networks II
EHM 213 Electronics Circuits
MAT 113 Calculus I
MAT 114 Calculus II
MAT 203 Lineer Algebra
MAT 242 Probability and Statistics

 

Işık Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CSE 101 Programlamaya Giriş
CSE 201 Nesne Yönelimli Programlama
CSE 202 Veri Yapıları Ve Algoritmalar
CSE 252 İnsan-Bilgisayar Etkileşimine Giriş
CSE 300 Internet & Web Programlama
CSE 304 Programlama Dillerinin Prensipleri
CSE 312 Algoritma Analizi
CSE 322 Veritabanı Sistemleri
CSE 330 İşletim Sistemleri
CSE 341 Bilgisayar Organizasyonu
CSE 342 Mikroişlemciler
CSE 344 Bilgisayar Mimarisi
CSE 400 Yazılım Mühendisliği
CSE 401 Yazılım Geliştirme Alıştırmaları
CSE 415 Hesaplama Kuramı
CSE 425 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları
CSE 431 Bilgisayar Ağları
CSE 432 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
CSE 434 Ağ Programlama
CSE 436 İletişim Ağları Uygulamaları
CSE 440 Dağıtık Hesaplama
CSE 440 Paralel ve Dağıtık Sistemler
CSE 450 Bilgisayar Grafiği
CSE 460 Yapay Zeka
CSE 462 Doğal Dil İşleme
CSE 465 Akıllı Sistemler

 

Kadir Has Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CE 102 Introduction to Computing
CE 241 Programming Languages
CE 242 Data Structures and Algorithms
CE 244 Computer Organization and Architecture
CE 261 Fundamentals of Electronics
CE 341 Operating Systems
CE 343 Object-Oriented Programming Languages
CE 344 Database Management Systems
CE 348 Formal Languages and Automata Theory
CE 348 System Engineering-I
CE 351 Computer Networks
CE 352 Network Engineering I
CE 354 Embedded System Design
CE 356 Software Engineering
CE 453 Network Engineering-II
CE 454 Programming Techniques on Internet
CE 456 Emerging Network Technology
CE 461 Database Application Development
CE 462 Backup and Recovery
CE 463 Computer Networks and Mobile Computing
CE 466 Voice Over Packet Technologies
CE 468 Advanced Programming
CE 471 Compiler Design
CE 472 Introduction to Parallel Computing
CE 473 System Engineering-II
CE 475 Internet Engineering and Web Site Development
CE 478 Computer Graphics
CE 480 Artificial Intelligence
CE 482 Network Management
EE 342 Microprocessors
MA 101 Calculus I
MA 102 Calculus II
MA 103 Linear Algebra
MA 201 Differential Equations
MA 203 Discrete Computational Structures
MA 204 Probability and Statistics
Bu yazıyı okuyun  Ödev, proje ve tezlerinize türkçe ve ingilizce olarak destek veriyoruz

 

Koç Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
COMP 101 Structure and Interpretation of Computer Programs
COMP 202 Algorithms and Data Structures
COMP 240 Java Programming
COMP 242 Advanced Programming
COMP 301 Programming Language Concepts
COMP 302 Software Engineering
COMP 303 Computer Architecture
COMP 304 Operating Systems
COMP 306 Database Management Systems
COMP 317 Microprocessors
COMP 319 Programming Mobile Devices with Java
COMP 404 Digital Speech and Audio Processing
COMP 410 Computer Graphics
COMP 415 Distributed Computing Systems
COMP 416 Computer Networks
COMP 429 Concurrent Programming
COMP 434 Computer and Network Security
COMP 440 Compiler Design
COMP 456 Algorithms and Computational Complexity
COMP 491 Computer Engineering Design I
COMP 492 Computer Engineering Design II

 

Kültür Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CSE001 Bilgisayar Mimarisi
CSE002 Bilgisayar Sistemleri & Ağ Güvenliği
CSE003 Gömülü Sistemler
CSE004 Gerçek Zamanlı Sistemler
CSE005 Mobil ve Kablosuz Ağlar
CSE006 Paralel ve Dağıtılmış Sistemler
CSE007 Linux ile Sistem Programlama
CSE008 Internet & Intranetler
CSE009 Web Programlama
CSE010 Bilgisayar Grafikleri
CSE011 Bilgisayarla Görme
CSE012 Görüntü İşleme
CSE013 Bilgisayar Destekli Tasarım
CSE014 Uzaktan Algılama/Uydu Görüntüleme
CSE015 Veri Ambarları & Veri Madenciliği
CSE016 e-Ticaret
CSE017 Coğrafi Bilgi Sistemleri
CSE018 Yazılım Kalitesi & Testi
CSE019 Bileşen Tabanlı Yazılım Mühendisliği
CSE020 Nesneye Dayalı Analiz & Tasarım
CSE021 Yönetim Bilişim Sistemleri
CSE022 Kriptoloji
CSE023 Uzman & Bilgi Tabanlı Sistemler
CSE024 Algoritma Analiz & Tasarımı
CSE025 Soyut Makina & Dilleri
CSE026 Derleyici Tasarımı
CSE027 Makina Öğrenmesi
CSE028 Yapay Sinir Ağları
CSE029 Bilgisayar Similasyonu & Modelleme
CSE030 Optimizasyon
CSE031 Mühendislik Matematiği
CSE032 Temel Elektronik
CSE033 Elektriksel Ölçüm
CSE034 Sayısal Tasarım II
CSE035 Devre Teorisi
CSE036 Sinyaller ve Sistemler
CSE037 Dijital Sinyal İşleme
CSE038 Kontrol Sistemleri
CSE039 Robotik
CSE040 Telekomünikasyona Giriş
CSE041 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular
CSE042 Yazılım Mühendisliği
CSE043 BT Proje Yönetimi
CSE044 Yapay Zeka
CSE047 Programlama Dillleri
CSE052 Servis Bilimleri Mühendislik ve Yönetimi
CSE101 Programlamaya Giriş
CSE190 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
CSE201 Algoritmalar & Programlama
CSE301 Nesneye Dayalı Programlama
CSE310 Sayısal Tasarım I
CSE406 Veri Yapıları
CSE430 Bilgisayar Organizasyonu
CSE441 Sistem Analizi & Tasarımı
CSE501 Görsel Programlama Teknikleri
CSE535 İşletim Sistemleri
CSE540 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
CSE638 Bilgisayar Ağları
CSE640 Veri Tabanı Tasarımı & Geliştirme
CSE661 İnsan Bilgisayar Etkileşimi
MAT001 Lineer Cebir
MAT002 Nümerik Analiz
MAT003 Olasılık & İstatistiğe Giriş
MAT101 Matematik I
MAT201 Matematik II
MAT303 Ayrık Matematik
MAT402 Tamamlayıcı Matematik

 

Maltepe Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
BIL 101 Bilgisayar Mühendisligine Giris
BIL 102 Algoritma ve Programlama
BIL 133 Algoritmalar ve Programlama I
BIL 134 Algoritmalar ve Programlama II
BIL 201 Kullanici Arayüzü Tasarimi
BiL 202 Nesneye Yönelik Programlama
BIL 237 Nesneye Yönelik Programlama
BIL 203 Veri Yapilari ve Algoritmalar I
BIL 204 Veri Yapilari ve Algoritmalar II
BIL 221 Bilgisayar Yapisi
BIL 235 Veri Yapilari
BIL 301 Veri Tabani ve Yönetimi
BIL 302 Isletim Sistemleri
BIL 303 Mantik Devreleri Tasarimi
BIL 321 Mantik Devreleri Tasarimi
BIL 304 Bilgisayar Organizasyonu
YZM 315 Yazilim Mühendisligi
BIL 305 Yazilim Mühendisligi I
BIL 306 Yazilim Mühendisligi II
BIL 307 Bilgisayar Grafikleri
BIL 308 Formal Diller ve Otomata Teorisi
BIL309 Internet ve Bilgi Teknolojileri
BIL 311 Linux ile Web Programlama
BIL 312 Internet Tabanli Programlama
BIL 406 Kriptoloji
BIL 403 Bilgisayar Aglari I
BIL 404 Bilgisayar Aglari II
BIL 408 Yapay Zeka
BIL 414 Yazilim Kalitesi ve Modelleme
BIL 415 Görüntü Isleme
BIL 416 Çoklu Ortam Veritabanlari ve Veri Madenciligi
BIL 417 Programlama Dillerinin Prensipleri
BIL 418 Elektronik Ticaret
BIL 423 Bilgisayar Mimarisi
BIL 427 Yarismaya Yönelik Programlama
BIL 429 Kuantum Bilgisayarlari
MAT 252 Nümerik Analiz
MAT 253 Dogrusal Cebir
MAT 283 Dogrusal Cebir
MAT 254 Olasilik ve Istatistik
MAT 284 Olasilik ve Istatistik
MAT 255 Diferansiyel Denklemler
MAT 287 Ayrik Matematik
ELK 204 Mantik Devreleri
YZM 403 Yazilim Projesi Yönetimi
ELK 206 Sinyaller ve Sistemler
ELK 306 Sayisal Sinyal Isleme
ELK 309 Kontrol Teorisi
ELK 310 Endüstriyel Elektronik
ELK 311 Sistem Simülasyonu
ELK 312 Bulanik Mantik ve Yapay Sinir Aglari
ELK 313 Mekanizmalar
ELK 316 Biyomühendislik
ELK 403 Mikroislemciler
ELK 404 Gömülü Sistemler
ELK 406 Antenler ve Yayilma
ELK 411 Mikrodalga Sistemleri
ELK 412 Telsiz ve Mobil Aglar
ELK 421 Iletisim Aglari
CEN 133 Algorithms and Programming I
CEN 134 Algorithms and Programming II
CEN 237 Object Oriented Programming
CEN 221 Computer Organization
CEN 235 Data Structures
CEN 301 Database Management Systems
CEN 302 Operating Systems
CEN 321 Logic Circuits Design
CEN 335 Computer Networks
CEN 101 Introduction to Computer Engineering
CEN 306 Software Engineering II
CEN 307 Computer Graphics
CEN 308 Formal Languages and Automata Theory
CEN 309 Internet and Information Technologies
CEN 311 LINUX Web Programming
CEN 312 Internet Application Development
CEN 319 Special Topics in Computer Engineering
CEN 404 Computer Networks II
CEN 406 Cryptology
CEN 408 Artificial Intelligence
CEN 414 Software Quality and Modeling
CEN 415 Image Processing
CEN 416 Data Mining
CEN 417 Principles of Programming Languages
CEN 418 E-Commerce
CEN 423 Computer Architecture
CEN 427 Competitive Programming
SE 207 Human Computer Interaction
SE 315 Software Engineering
SE 354 Web Application Development
SE 363 Java Programming
SE 403 Software Project Management
SE 441 Information Systems Security
EE 206 Signals and Systems
EE 306 Digital Signal Processing
EE 309 Control Theory
EE 310 Industrial Electronics
EE 311 System Simulation
EE 312 Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks
EE 313 Mechanisms
EE 316 Bioengineering
EE 403 Microprocessors
EE 404 Embedded Systems
EE 406 Antennas and Propagation
EE 411 Microwave Systems
EE 412 Wireless and Mobile Networks
EE 421 Communication Networks
MATH 284 Probability and Statistics
MATH 287 Discrete Mathematics
MATH 181 Calculus I
MATH 182 Calculus II
MATH 283 Linear Algebra
Bu yazıyı okuyun  Uluslararası ilişkiler ödevi yapılır

 

Okan Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
BIM101 Bilgisayar Programlamaya Giriş
BIM102 Bilgisayar Programlama
BIM103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
BIM104 Bilişim Uygulamaları
BIM201 Nesneye Yönelik Programlama
BIM202 Programlama Dilleri Uygulamaları
BIM203 Veri Yapıları
BIM204 Dosya Organizasyonu Ve İşlemleri
BIM205 Sayısal Devre Tasarımı
BIM206 Bilgisayar Mimarisi – I
BIM207 Ayrık Yapılar
BIM301 Bilgisayar Mimarisi – II
BIM302 Bilgisayar Ağlarına Giriş
BIM303 Internet Programlama
BIM304 Veritabanı Yönetim Sistemleri
BIM305 İşletim Sistemleri
BIM306 Mikro İşlemciler
BIM403 Bilgisayar Ağları
BIM405 Yazılım Mühendisliği
İST251 İstatistiğe Giriş
MAT109 Matematik-I
MAT110 Matematik-II
MAT211 Matematik-III
MAT212 Matematik-IV

 

Sabancı Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CS 201 Introduction to Computing
CS 301 Algorithms
CS 302 Formal Languages and Automata Theory
CS 303 Logic and Digital System Design
CS 306 Database Systems
CS 307 Operating Systems
CS 404 Artificial Intelligence
CS 405 Computer Graphics
CS 408 Computer Networks
MATH 201 Linear Algebra
MATH 203 Introduction to Probability
TE 407 Computer Vision

 

Yeditepe Üniversitesi

 

Ders Kodu Ders Adı
CSE 101 Bilgisayar Müh. Konsept ve Algoritmalar
CSE 112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama
CSE 211 Veri Yapıları
CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri
CSE 232 Sistem Programlama
CSE 252 Programlama Dilleri İlkeleri
CSE 311 Algoritma Teorisi
CSE 315 Internet Teknolojileri
CSE 317 Internet Programlama I
CSE 318 Internet Programlama II
CSE 319 Nesne Yönelimli Programlama
CSE 321 Sayısal Elektronik
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu
CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı
CSE 336 İşletim Sistemi Pratiği
CSE 343 Dosya Yapıları ve Veritabanları
CSE 344 Yazılım Mühendisliği
CSE 348 Veritabanı Yönetim Sistemleri
CSE 349 Nesne Yönelimli Tasarım
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller
CSE 402 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular
CSE 416 Evrimsel Algoritmalar
CSE 418 Bilgisayar Bilimleri için Mantık
CSE 421 Mikroişlemciler ve Mikrodenetimciler
CSE 429 Bigisayar Mimarileri
CSE 438 Gerçek Zaman Sistemleri
CSE 439 Bilgisayar Güvenliği
CSE 442 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
CSE 446 Yazılım Kalite Yönetimi
CSE 449 Veri Madenciliği
CSE 457 Derleyici Tasarımı
CSE 458 Kuantum Hesaplama
CSE 462 Yapay Zekaya Giriş
CSE 467 Sinir Ağları
CSE 468 Robotbilim
CSE 469 Uzman Sistemler
CSE 471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
CSE 477 Ağ Teorisi
CSE 478 Dağıtık Nesne Hesaplaması
CSE 479 Dağıtık ve Paralel İşleme
CSE 483 Bilgisayar Grafikleri
CSE 485 Bilgisayar Sistemleri Simülasyonu
CSE 486 Yöneylem Araştırması
CSE 487 Görüntü İşleme
CSE 488 Bilgisayarla Görmeye Giriş
EE 211 Elektrik Devreleri
ES 224 Sinyaller ve Sistemler
ES 231 Olasılık ve İstatistiğin Temelleri
ES 272 Sayısal Analiz
MATH 151 Mühendisler için Analiz I
MATH 152 Mühendisler için Analiz II
MATH 154 Kesikli Matematik
MATH 221 Doğrusal Cebir
MATH 241 Diferansiyel Denklemler

 

Üniversitelerde verilmeyen veya genel başlıklar altında olan dersler.

 

Yazılım Dersleri (Software Lectures)

 

Ders Kodu Ders Adı
SW1 Veri yapıları ve algoritmalar (Data structures and algorithms)
SW2 Java programlama (Java programming)
SW3 C programlama (C programming)
SW4 Nesne yönelimli programlama (Object oriented programming)
SW5 Yazılım mühendisliği (Software engineering)
SW6 UML (Unified Modelling Language)
SW7 Prolog programlama (Prolog programming)
SW8 Veritabanı tasarımı ve veritabanı yönetim sistemleri (Database design and database management systems)
SW9 Cephe yönelimli programlama (aspect oriented programming)

 

Donanım Dersleri (Hardware Lectures)

 

Ders Kodu Ders Adı
HW1 Elekronik devreler (Electronic circuits)
HW2 Sayısal tasarım (Digital Design)
HW3 HDL (Hardware description languages)
HW4 VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)
HW5 Verilog
HW6 System C
HW7 Yeniden düzenlenebilir hesaplama (Reconfigurable computing)
HW8 CPLD (Complex programmable logic device)
HW9 FPGA (Field Programmable Gate Array)
HW10 ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
HW11 Sinyaller ve sistemler (Signals and systems)

 

Web Dersleri (Web Lectures)

 

Ders Kodu Ders Adı
WWW1 Soket programlama (Socket programming)
WWW2 Web sayfası tasarımı (Web page design)
WWW3 Dinamik web sayfası tasarımı (Dynamic web page design)
WWW4 Dinamik web programlama (Dynamic web programming)
WWW5 Web üzerinde veritabanı uygulamaları (Database applications on Web)
WWW6 İçerik yönetim sistemleri (Content management systems)
WWW7 Java ile web programlama (Web programming using Java)
WWW8 PHP ile web programlama (Php Web programming)
WWW10 .NET ile web programlama (.NET Web programming)
WWW11 Cephe yönelimli Web programlama (aspect oriented Web programming)
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?

Related Post

Çizim MerkeziÇizim Merkezi

Çizim merkezi olarak lisans, yüksek lisans öğrencilerine her türlü çizim ödevlerinde, projelerinde destek vermekteyiz. Çizim merkezi nedir Üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duydukları çizim ödevlerinde, çizim projelerinde destek veren merkeze denir. Tüm

WhatsApp'tan yazın